Prvý Jána 5:1–21

  • Viera v Ježiša víťazí nad svetom (1 – 12)

    • V čom spočíva láska k Bohu (3)

  • Dôvera v silu modlitby (13 – 17)

  • Výstraha pred zlým svetom (18 – 21)

    • „Celý svet je v moci toho zlého“ (19)

5  Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, sa narodil z Boha.+ A každý, kto miluje otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.  Podľa toho vieme, že milujeme Božie deti,+ keď milujeme Boha a dodržiavame jeho prikázania.  Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že dodržiavame jeho prikázania.+ A jeho prikázania nie sú ťažké,+  lebo každý, kto* sa narodil z Boha, víťazí nad svetom.+ A to, vďaka čomu víťazíme nad svetom, je naša viera.+  Kto môže zvíťaziť nad svetom?+ Nie je to ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?+  Ježiš Kristus prišiel prostredníctvom vody a krvi – nielen s vodou,+ ale s vodou a krvou.+ A duch to dosvedčuje,+ lebo duch je pravda.  Sú teda traja, ktorí to dosvedčujú:  duch,+ voda+ a krv,+ a tí traja sú zajedno.  Ak prijímame svedectvo od ľudí, o čo viac máme prijímať svedectvo od Boha. Lebo sám Boh svedčí o svojom Synovi. 10  Kto verí v Božieho Syna, má svedectvo sám v sebe. Kto neverí Bohu, robí z neho klamára,+ lebo neuveril svedectvu, ktoré dal Boh o svojom Synovi. 11  A toto je to svedectvo: Boh nám dal večný život+ a ten život je v jeho Synovi.+ 12  Kto prijíma Syna, má ten život. Kto neprijíma Božieho Syna, nemá ten život.+ 13  To píšem vám, ktorí veríte v meno Božieho Syna,+ aby ste vedeli, že máte večný život.+ 14  Máme úplnú dôveru, že* Boh nás počuje, nech prosíme o čokoľvek v súlade s jeho vôľou.+ 15  A keď vieme, že nás počuje, nech prosíme o čokoľvek, sme si istí, že to, o čo sme ho prosili, aj dostaneme.+ 16  Ak niekto vidí, že sa jeho brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech sa zaňho modlí a Boh mu dá život.+ Hovorím o tých, čo sa dopúšťajú hriechu, ktorý nevedie k smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k smrti,+ a nikomu nehovorím, aby sa modlil za človeka, ktorý sa ho dopúšťa. 17  Každá nespravodlivosť je hriech,+ ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. 18  Vieme, že nikto, kto sa narodil z Boha, nehreší. A keďže ten, ktorý sa narodil z Boha,* ho chráni, ten zlý sa ho nezmocní.*+ 19  Vieme, že pochádzame z Boha, ale celý svet je v moci toho zlého.+ 20  A vieme, že Boží Syn prišiel+ a dal nám pochopenie,* aby sme poznali pravého Boha. Prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista sme s ním v spojení.*+ To je ten pravý Boh a večný život.+ 21  Dieťatká, vyhýbajte sa modlám.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „všetko, čo“.
Al. „Môžeme sa pred ním voľne vyjadrovať, lebo“.
Čiže Ježiš Kristus, Boží Syn.
Al. „nedotkne“.
Dosl. „vnímavosť; rozumovú schopnosť“.
Al. „v súlade; v jednote“.