Izaiáš 2:1–22

  • Jehovov vrch bude vyvýšený (1 – 5)

    • „Prekujú svoje meče na pluhy“ (4)

  • V Jehovovom dni budú pyšní ponížení (6 – 22)

2  Toto videl Amocov syn Izaiáš o Judsku a Jeruzaleme:+   V konečnej časti dní*bude vrch, na ktorom stojí Jehovov dom,pevne stáť nad vrcholkami vrchov.+ Bude vyvýšený nad pahorkya budú k nemu prúdiť všetky národy.+   Mnohé národy pôjdu a povedia: „Poďte, vystúpme na Jehovov vrch,k domu Jakobovho Boha.+ On nás bude učiť o svojich cestácha budeme chodiť po jeho chodníkoch.“+ Veď zo Sionu vyjde zákon*a Jehovovo slovo z Jeruzalema.+   Bude súdiť národya urovná spory* mnohých národov. Prekujú svoje meče na pluhy*a svoje oštepy na vinárske nože.+ Národ nepozdvihne meč proti národua nebudú sa už viac učiť bojovať.+   Poďte, potomkovia Jakoba,kráčajme v Jehovovom svetle.+   Bože, opustil si svoj ľud, potomkov Jakoba,+lebo prevzali mnohé zvyky z Východu,zaoberajú sa mágiou+ ako Filištíncia bývajú medzi nimi deti cudzincov.   Ich krajina je plná striebra a zlata,ich pokladom niet konca. Ich krajina je plná koní,ich bojovým vozom niet konca.+   Ich krajina je plná bezcenných bohov,+klaňajú sa dielu svojich rúk,tomu, čo urobili ich prsty.   Človek sa klania, ponižuje sa. Rozhodne im nemôžeš odpustiť. 10  Vojdite do skál, ukryte sa v prachupred Jehovovým desivým hnevoma pred jeho slávnym majestátom.+ 11  Pyšné oči človeka budú poníženéa povýšenosť ľudí bude pokorená.* Len Jehova bude v ten deň vyvýšený. 12  Veď je to deň Jehovu vojsk.+ Príde na každého, kto je pyšný a namyslený,na každého človeka, významného i obyčajného,+ 13  na všetky hrdé a vysoké libanonské cédre,na všetky bášanské duby, 14  na všetky majestátne vrchy,na všetky vysoké kopce, 15  na každú vysokú vežu, na všetky pevné hradby, 16  na všetky taršíšske lode+a na všetky vzácne plavidlá. 17  Pýcha človeka bude poníženáa povýšenosť ľudí bude pokorená.* Len Jehova bude v ten deň vyvýšený. 18  Bezcenní bohovia úplne zmiznú.+ 19  Ľudia vojdú do skalných jaskýňa do dier v zemi+zo strachu pred Jehovovým desivým hnevoma pred jeho slávnym majestátom,+keď povstane, aby sa zem roztriasla od hrôzy. 20  V ten deň ľudia vezmú svojich bezcenných strieborných a zlatých bohov,ktorých si urobili, aby sa im klaňali,a hodia ich piskorom* a netopierom.+ 21  Vojdú do skalných trhlína do puklín v braláchzo strachu pred Jehovovým desivým hnevoma pred jeho slávnym majestátom,keď povstane, aby sa zem roztriasla od hrôzy. 22  Vo vlastnom záujme sa prestaňte spoliehať na človeka,ktorý je len ako dych.* Prečo ho brať do úvahy?

Poznámky pod čiarou

Al. „V posledných dňoch“.
Al. „poučenie“.
Al. „a napraví záležitosti“.
Dosl. „na radlice“.
Al. „sa skloní“.
Al. „sa skloní“.
Ide o druh žravého malého cicavca podobného myši.
Al. „ktorého dych je v jeho nose“.