Náhum 1:1–15

  • Boh vykonáva pomstu na svojich protivníkoch (1 – 7)

    • Boh vyžaduje výlučnú oddanosť (2)

    • Jehova pamätá na tých, ktorí uňho hľadajú útočisko (7)

  • Ninive bude zničené (8 – 14)

    • Nepriatelia zničení jediným úderom (9)

  • Zvestovanie dobrej správy Júdovi (15)

1  Vyhlásenie proti Ninive.+ Kniha videnia Náhuma* Elkošského.   Jehova je Boh, ktorý vyžaduje výlučnú oddanosť+ a vykonáva pomstu,Jehova vykonáva pomstu a je plný zúrivého hnevu.+ Jehova vykonáva pomstu na svojich protivníkocha je rozhnevaný na svojich nepriateľov.   Jehova je trpezlivý,*+ hoci má veľkú moc,+ale Jehova nenechá bez trestu tých, ktorí si to zaslúžia.+ Prichádza v ničivej víchrici a búrkea svojimi nohami víri oblaky ako prach.+   Karhá more+ a vysušuje ho,necháva vyschnúť i všetky rieky.+ Chradne Bášan i Karmel+a vädne aj kvet Libanonu.   Vrchy sa pred ním trasúa pahorky miznú.+ Pred jeho tvárou sa dvíha zem,dvíha sa svet a všetko, čo ho obýva.+   Kto obstojí pred jeho rozhorčením?+ A kto znesie páľavu jeho hnevu?+ Jeho zúrivosť vzbĺkne ako oheňa skaly pred ním popraskajú.   Jehova je dobrý,+ je pevnosťou v deň tiesne.+ Pamätá na* tých, ktorí uňho hľadajú útočisko.+   Ničivou záplavou zmetie Ninive*a svojich nepriateľov postihne temnotou.   Čo zmôžete proti Jehovovi? Úplne s vami skoncuje,zničí vás jediným úderom.+ 10  Ninivčania sú ako posplietané tŕnie,ako opilci opojení pivom,*ale zhoria ako suché strnisko. 11  Z teba vyjde ten, kto zamýšľa proti Jehovovi to, čo je zlé,kto dáva bezcenné rady. 12  Toto hovorí Jehova: „Hoci boli početní a plní sily,budú zoťatí a zahynú.* Trápil som ťa,* ale už ťa nebudem trápiť. 13  Polámem jarmo, ktoré máš na sebe,+a tvoje putá roztrhnem na dvoje. 14  Jehova o tebe* prikázal: ‚Tvoje meno sa už viac nebude spomínať. Z chrámu tvojich bohov odstránim tesané i liate modly. Vykopem ti hrob, lebo si zasluhuješ pohŕdanie.‘ 15  Pozri! Na vrchoch kráčajú nohy toho, ktorý prináša dobrú správu,toho, ktorý zvestuje pokoj.+ Sláv, Júda, svoje sviatky,+ plň svoje sľuby. Ničomník ťa už nikdy nenapadne. Bude úplne zničený.“

Poznámky pod čiarou

Význ. „tešiteľ“.
Al. „pomalý do hnevu“.
Al. „Stará sa o“, dosl. „Pozná“.
Dosl. „jej miesto“.
Al. „pšeničným pivom“.
Al. možno „a on prejde“.
Čiže Judsko.
Čiže o Asýrii.