Soma ibirimo

Inkuru zo muri Bibiliya zishushanyije

Yozefu yarokoye abantu

Vanaho iyi nkuru kandi usome ibirebana na Yozefu, uwo Imana yakoresheje ngo arokore ishyanga ryose.