Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

INKURU ZO MURI BIBILIYA ZISHUSHANYIJE

INKURU YO MURI BIBILIYA ISHUSHANYIJE

Yehova yahaye ubwenge Salomo

Iyi nkuru yo muri Bibiliya, irakwereka ukuntu umwami Salomo yabaye umunyabwenge, ariko nyuma agakora amakosa. Somera iyi nkuru kuri interineti cyangwa ku rupapuro wacapye.

Yehova arababarira

Umwami Manase yubakiye Bayali ibicaniro, akora iby’ubumaji, yunamira ibigirwamana kandi yica abantu b’inzirakarengane. Icyakora Yehova yaramubabariye. Iyi nkuru itwigisha iki ku birebana no kubabarira?

Aburahamu yabaye inshuti y’Imana

Imana yise Aburahamu inshuti ye. Twe twaba inshuti z’Imana gute?

Nowa yizeraga Imana

Imana yabwiye Nowa ngo yubake inkuge abagize umuryango we bari kurokokeramo. Ni iki iyi nkuru ya Nowa itwigisha?