Umwami Manase yakoze ibintu bibi cyane, ariko Yehova yaramubabariye. Kubera iki? Somera iyi nkuru kuri interineti cyangwa ku rupapuro wacapye.