Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Jaki jest Bóg?

Jaki jest Bóg?

Im lepiej kogoś poznajemy, tym silniejsza staje się nasza przyjaźń. Podobnie im więcej wiemy o cechach Jehowy, tym bliższy On się nam staje. Bóg ma wiele wspaniałych cech, ale cztery z nich są najważniejsze: moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość.

BÓG JEST WSZECHMOCNY

„Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo! Ty swoją wielką mocą (...) stworzyłeś niebiosa i ziemię” (JEREMIASZA 32:17)

Moc Boga jest widoczna w Jego dziełach stwórczych. Co na przykład czujesz na skórze w piękny letni dzień? Ciepło promieni słonecznych. Tak naprawdę odczuwasz skutki działania mocy Jehowy. Co można powiedzieć o energii Słońca? W jego wnętrzu panuje temperatura 15 000 000°C. W każdej sekundzie Słońce wytwarza tyle energii, ile wybuch setek milionów bomb jądrowych.

Ale Słońce jest niczym w porównaniu z niezliczonym mnóstwem gwiazd we wszechświecie. Naukowcy oceniają, że jedna z największych gwiazd, UY Scuti, jest jakieś 1700 razy większa od Słońca. Gdyby zajęła jego miejsce, wchłonęłaby Ziemię i sięgnęła poza orbitę Jowisza. Pomaga nam to lepiej zrozumieć słowa proroka Jeremiasza, że Bóg Jehowa stworzył niebo i ziemię, czyli wszechświat, swoją wielką mocą.

Jakie mamy korzyści z mocy Boga? Od Jego dzieł stwórczych, takich jak Słońce czy bogate zasoby Ziemi, zależy nasze życie. Bóg używa też swojej mocy, żeby nam pomagać. W jaki sposób? W I wieku dał Jezusowi moc, żeby mógł dokonywać wielu cudów. W Biblii czytamy: „Ślepi widzą, kulawi chodzą, trędowaci stają się czyści, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani” (Mateusza 11:5). A jak jest dzisiaj? Z Biblii dowiadujemy się, że Bóg „zmęczonemu dodaje energii” i że „ci, którzy pokładają nadzieję w Jehowie, odzyskają siły” (Izajasza 40:29, 31). Bóg może nam dać „niezwykłą siłę”, żebyśmy radzili sobie z różnymi problemami (2 Koryntian 4:7). Czy nie chciałbyś być blisko Boga, który bardzo nas kocha i korzysta ze swojej nieograniczonej mocy dla naszego dobra?

BÓG JEST MĄDRY

„Jehowo, jak liczne są Twoje dzieła! Wszystkie je uczyniłeś mądrze” (PSALM 104:24)

Im więcej dowiadujemy się o tym, co Bóg stworzył, tym bardziej podziwiamy Jego mądrość. Istnieje dziedzina nauki nazywana biomimetyką (biomimikrą). Bada ona dzieła stwórcze Jehowy, żeby kopiować rozwiązania występujące w przyrodzie i wykorzystywać je w technice — od prostego rzepu po konstrukcje samolotów.

Ludzkie oko jest cudem stworzenia

Najbardziej niezwykłym przykładem mądrości Boga jest ludzkie ciało. Zobaczmy na przykład, jak ono się kształtuje. Wszystko zaczyna się od pojedynczej zapłodnionej komórki, która zawiera potrzebne informacje genetyczne. Dzieli się ona na wiele innych podobnych do siebie komórek. Ale w pewnym momencie komórki te różnicują się i tworzą setki różnych typów, między innymi komórki krwi, kości czy komórki nerwowe. Z czasem wykształcają się i zaczynają funkcjonować narządy ciała. W ciągu zaledwie dziewięciu miesięcy z jednej komórki powstaje ludzkie ciało składające się z miliardów komórek. Widząc w tym mądrość Boga, wielu podpisuje się pod słowami pewnego pisarza biblijnego: „Wysławiam Cię, bo cudownie mnie uczyniłeś i wzbudza to mój lęk i podziw” (Psalm 139:14).

Jakie mamy korzyści z mądrości Boga? Stwórca, który ma ogromną wiedzę i zrozumienie, wie, czego potrzebujemy do szczęścia. W swoim Słowie, Biblii, daje nam mądre rady. Na przykład zachęca: „Wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem” (Kolosan 3:13). Czy ta rada faktycznie jest mądra? Tak. Lekarze stwierdzili, że przebaczanie może poprawić jakość snu, obniżyć ciśnienie krwi, a także zmniejszyć ryzyko zachorowania na depresję i inne choroby. Bóg jest jak mądry i troskliwy przyjaciel, który zawsze daje dobre rady (2 Tymoteusza 3:16, 17). Czy nie chciałbyś mieć takiego przyjaciela?

BÓG JEST SPRAWIEDLIWY

„Jehowa kocha sprawiedliwość” (PSALM 37:28)

Bóg zawsze robi to, co właściwe. W Księdze Hioba 34:10 czytamy: „Jest nie do pomyślenia, żeby prawdziwy Bóg postąpił niegodziwie, żeby Wszechmocny zrobił coś złego!”. Jehowa zawsze właściwie ocenia sytuację. Psalmista zwrócił się do Niego: „Będziesz sądził ludy sprawiedliwie” (Psalm 67:4). „Jehowa patrzy na serce”, dlatego nie można Go oszukać — zawsze wie, jaka jest prawda, i nigdy się nie myli (1 Samuela 16:7). Co więcej, Bóg widzi każdy przejaw niesprawiedliwości i nieuczciwości. Obiecał, że już niedługo „niegodziwi będą usunięci z ziemi” (Przysłów 2:22).

Bóg nie jest surowym sędzią, który czeka, żeby kogoś ukarać. Kiedy tylko może, okazuje miłosierdzie. Biblia mówi: „Jehowa jest miłosierny i współczujący” — nawet dla złych ludzi, jeśli zdobywają się na skruchę. Czy nie na tym polega prawdziwa sprawiedliwość? (Psalm 103:8; 2 Piotra 3:9).

Jakie korzyści mamy ze sprawiedliwości Boga? Apostoł Piotr napisał: „Bóg nie jest stronniczy. Jego uznaniem cieszy się każdy, kto się Go boi i czyni to, co właściwe, bez względu na to, z jakiego pochodzi narodu” (Dzieje 10:34, 35). Bóg nigdy nie jest stronniczy ani nikogo nie faworyzuje. Możemy stać się Mu bliscy i Go wielbić bez względu na naszą rasę, narodowość, wykształcenie czy pozycję społeczną.

Bóg nie jest stronniczy. Dzięki temu możemy wiele zyskać bez względu na naszą rasę czy pozycję społeczną

Bóg chce, żebyśmy my też mieli poczucie sprawiedliwości, dlatego dał nam sumienie. Pismo Święte opisuje sumienie jako prawo ‛zapisane w naszych sercach’, które ‛służy za świadka’ — wskazuje nam, czy robimy coś dobrego, czy złego (Rzymian 2:15). Jaką mamy z tego korzyść? Jeśli nasze sumienie działa właściwie, może nas powstrzymać przed szkodliwymi lub niesprawiedliwymi czynami. A jeśli już popełnimy błąd, pobudzi nas do okazania skruchy i dokonania zmian. Zrozumienie, na czym polega sprawiedliwość Boga, rzeczywiście pomaga nam się do Niego zbliżyć!

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

„Bóg jest miłością” (1 JANA 4:8)

Z Biblii wiemy, że podstawowymi cechami Boga są moc, mądrość i sprawiedliwość. Ale nigdzie nie mówi ona, że Bóg jest mocą, mądrością czy sprawiedliwością. Mówi natomiast, że jest miłością. Dlaczego? Dzięki mocy Bóg może działać, a sprawiedliwość i mądrość kierują Jego działaniami. Ale miłość motywuje Go do działania. Ma ona wpływ na wszystko, co robi.

Chociaż Jehowa jest samowystarczalny, to miłość pobudziła Go do stworzenia w niebie i na ziemi inteligentnych istot, które mogą odczuwać Jego opiekę. Przygotował ziemię tak, żeby była dla ludzi idealnym domem. Poza tym cały czas okazuje miłość wszystkim ludziom, bo „sprawia, że słońce wschodzi i nad złymi, i nad dobrymi, On też sprawia, że deszcz pada i na prawych, i na nieprawych” (Mateusza 5:45).

Co więcej, „Jehowa okazuje głębokie współczucie i jest miłosierny” (Jakuba 5:11). Przywiązuje się do tych, którzy szczerze chcą Go poznać i się do Niego zbliżyć. Każdy z osobna jest dla Niego ważny. Biblia mówi, że „nie jest On daleko od nikogo z nas” (Dzieje 17:27).

Jakie mamy korzyści z miłości Boga? Cieszymy oczy pięknym zachodem słońca. Zachwycamy się śmiechem małego dziecka. Rozkoszujemy się miłością naszych bliskich. To wszystko nie jest niezbędne do życia, ale ogromnie je wzbogaca.

Poza tym odnosimy korzyści z jeszcze innego przejawu Bożej miłości — z modlitwy. Biblia zachęca: „O nic się nie zamartwiajcie, ale wszystkie swoje troski powierzajcie Bogu. Zwracajcie się do Niego z gorącymi prośbami, zanoście modlitwy i błagania wraz z podziękowaniami”. Podobnie jak kochający ojciec, Bóg chce, żebyśmy zwracali się do Niego o pomoc nawet w najbardziej osobistych sprawach. Obiecuje, że wtedy da nam „pokój Boży, którego ludzki umysł nie jest w stanie pojąć” (Filipian 4:6, 7).

Czy to krótkie omówienie cech Boga, takich jak moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość, nie pomogło ci lepiej zrozumieć, jaki On jest? Teraz dowiesz się, co Bóg już zrobił dla twojego dobra i co zrobi w przyszłości. Dzięki temu jeszcze bardziej docenisz Jego osobowość.

JAKI JEST BÓG? Jehowa ma większą moc i jest mądrzejszy niż ktokolwiek inny. Ale Jego najpiękniejszą cechą jest miłość