Pierwszy List Jana 4:1-21

4  Kochani, nie każdej natchnionej wypowiedzi* wierzcie+, ale sprawdzajcie, czy takie wypowiedzi* pochodzą od Boga+, bo na świecie pojawiło się wielu fałszywych proroków+.  To, że natchniona wypowiedź pochodzi od Boga, wiadomo stąd: Od Boga pochodzi każda natchniona wypowiedź, która uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele+.  Ale każda natchniona wypowiedź, która nie uznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga+, tylko od antychrysta. Słyszeliście, że takie wypowiedzi pojawią się na świecie+, i teraz faktycznie już są+.  Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i zwyciężyłyście fałszywych proroków+, bo Ten, który jest w jedności z wami+, jest większy niż ten, który jest w jedności ze światem+.  Oni pochodzą ze świata+, dlatego mówią to, co mówi świat, i świat ich słucha+.  My pochodzimy od Boga. Kto poznaje Boga, ten nas słucha+, a kto nie pochodzi od Boga, ten nas nie słucha+. W ten sposób ustalamy, która natchniona wypowiedź jest prawdziwa, a która błędna+.  Kochani, dalej kochajmy jedni drugich+, bo miłość jest od Boga, a każdy, kto kocha, narodził się z Boga i Go zna+.  Kto nie kocha, nie poznał Boga, bo Bóg jest miłością+.  Bóg okazał nam miłość w ten sposób, że posłał na świat swojego jednorodzonego Syna+, żebyśmy przez niego uzyskali życie+. 10  Ta miłość nie polega na tym, że to my pokochaliśmy Boga, ale na tym, że to On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną*+ za nasze grzechy+. 11  Kochani, jeśli Bóg nas tak pokochał, to i my mamy obowiązek kochać jedni drugich+. 12  Nikt nigdy nie widział Boga+. Jeżeli dalej kochamy jedni drugich, to Bóg w nas pozostaje, a Jego miłość zostaje w nas wydoskonalona+. 13  To, że pozostajemy w jedności z Nim, a On w jedności z nami, wiemy stąd, że dał nam swojego ducha. 14  W dodatku sami widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał swojego Syna jako wybawcę świata+. 15  Jeśli ktoś uznaje, że Jezus jest Synem Bożym+, to Bóg pozostaje w jedności z kimś takim, a on w jedności z Bogiem+. 16  My poznaliśmy miłość, którą Bóg nam okazuje, i w nią wierzymy+. Bóg jest miłością+. Kto stale okazuje miłość, ten pozostaje w jedności z Bogiem, a Bóg w jedności z nim+. 17  W ten sposób miłość zostaje w nas wydoskonalona, żebyśmy niczego się nie obawiali*+ w dniu sądu, bo z nami na tym świecie jest tak, jak jest z Chrystusem. 18  W miłości nie ma strachu+ — doskonała miłość odrzuca* strach, bo on nas krępuje. Ten, kto się boi, tak naprawdę nie wydoskonalił się w miłości+. 19  My kochamy, bo Bóg pierwszy nas pokochał+. 20  Jeśli ktoś mówi, że kocha Boga, a nienawidzi swojego brata, to jest kłamcą+. Bo kto nie kocha brata+, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi+. 21  A On dał nam to przykazanie, że kto kocha Boga, musi też kochać swojego brata+.

Przypisy

Dosł. „duchy”.
Dosł. „nie każdemu duchowi”.
Lub „to, co ułagadza”.
Lub „mieli swobodę mowy”.
Lub „wyzbywa się”.

Komentarze

Multimedia