Pierwszy List Jana 3:1-24

3  Patrzcie, jak bardzo kocha nas Ojciec!+ Nazwał nas swoimi dziećmi*+ — i naprawdę nimi jesteśmy. Ale świat nas nie zna+, bo nie poznał Boga+.  Kochani, chociaż teraz jesteśmy dziećmi Bożymi+, to jeszcze nie zostało ujawnione, kim będziemy w przyszłości+. Wiemy, że gdy on się objawi, będziemy do niego podobni, bo zobaczymy go właśnie takim, jakim jest.  A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się+, tak jak i on jest czysty.  Każdy, kto trwa w grzechu, łamie prawo, bo grzech jest złamaniem prawa.  Wiecie też, że on został ujawniony, by usunąć nasze grzechy+, a w nim nie ma grzechu.  Nikt, kto pozostaje z nim w jedności, nie trwa w grzechu+. Nikt, kto trwa w grzechu, nie widział go ani go nie poznał.  Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni to, co prawe, jest prawy, tak jak i on jest prawy.  Kto trwa w grzechu, pochodzi od Diabła, bo Diabeł grzeszy od początku*+. Syn Boży został ujawniony po to, żeby zniszczyć* wszystko, czego dokonał Diabeł*+.  Nikt, kto się narodził z Boga, nie trwa w grzechu+, bo w kimś takim pozostaje Boże nasienie*. Nie może on trwać w grzechu, skoro się narodził z Boga+. 10  Dzieci Boga i dzieci Diabła można rozpoznać w ten sposób: Jeśli ktoś nie czyni tego, co prawe, to nie pochodzi od Boga. Tak samo jest z tym, kto nie kocha swojego brata+. 11  Bo już od początku słyszeliście przykazanie, że powinniśmy kochać jedni drugich+. 12  Nie mamy być jak Kain, który pochodził od Niegodziwca i zabił swojego brata+. A dlaczego go zabił? Bo jego własne uczynki były niegodziwe+, natomiast jego brata — prawe+. 13  Nie dziwcie się, bracia, że świat was nienawidzi+. 14  My wiemy, że byliśmy martwi, ale teraz staliśmy się żywi+, bo kochamy braci+. Kto nie kocha, pozostaje martwy+. 15  Każdy, kto nienawidzi brata, jest mordercą*+, a wiecie, że kto morduje, ten nie uzyska życia wiecznego+. 16  Miłość poznaliśmy dzięki temu, że on oddał za nas życie*+. A my mamy obowiązek oddawać życie* za braci+. 17  Tymczasem jeśli ktoś ma środki do życia i widzi brata w potrzebie, a jednak nie chce mu okazać współczucia, to jak może mówić, że kocha Boga?+ 18  Dzieci, powinniśmy kochać nie słowami+, ale uczynkami+ i prawdą+. 19  W ten sposób poznamy, że pochodzimy z prawdy, i uspokoimy* przed Bogiem swoje serca 20  w związku ze wszystkim, za co by nas potępiały, bo Bóg jest większy niż nasze serca i wie wszystko+. 21  Kochani, jeśli serca nas nie potępiają, to nie musimy się niczego obawiać* przed Bogiem+. 22  Ponadto o cokolwiek prosimy, to od Niego otrzymujemy+, bo przestrzegamy Jego przykazań i robimy to, co się Mu podoba. 23  A przecież nam polecił, żebyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa+, i zgodnie z jego nakazem kochali jedni drugich+. 24  Co więcej, kto przestrzega jego przykazań, ten pozostaje w jedności z nim, a on w jedności z takim człowiekiem+. A to, że pozostaje z nami w jedności, wiemy dzięki duchowi, którego nam dał+.

Przypisy

Dosł. „dziećmi Boga”.
Lub „zniweczyć”.
Dosł. „dzieła Diabła”.
Lub „odkąd zaczął”.
Chodzi o nasienie, które może przynieść plon.
Lub „zabójcą”.
Lub „duszę”.
Lub „dusze”.
Lub „przekonamy; upewnimy”.
Lub „mamy swobodę mowy”.

Komentarze

Multimedia