Psalm 67:1-7

Dla dyrygenta. Wykonywać przy akompaniamencie instrumentów strunowych. Utwór muzyczny. Pieśń. 67  Boże, okażesz nam łaskę i będziesz nam błogosławił,będziesz patrzył na nas z aprobatą+. (Sela).   Dzięki temu cała ziemia będzie znała Twoją drogę+,a wszystkie narody będą wiedziały, jak zapewniasz wybawienie+.   Boże, niech Cię wysławiają ludy,niech Cię wysławiają wszystkie ludy.   Niech narody się cieszą i radośnie wykrzykują+,bo będziesz sądził ludy sprawiedliwie+. Pokierujesz narodami ziemi. (Sela).   Boże, niech Cię wysławiają ludy,niech Cię wysławiają wszystkie ludy.   Ziemia wyda swój plon+. Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił+.   Bóg będzie nam błogosławiłi będą się Go bali* ludzie ze wszystkich krańców ziemi+.

Przypisy

Lub „będą Go otaczali czcią”.

Komentarze

Multimedia