Księga Izajasza 40:1-31

40  „Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud” — mówi wasz Bóg+.   „Przemawiajcie Jerozolimie do serca*i ogłaszajcie, że jej przymusowa służba dobiegła końca,że jej wina została spłacona+. Otrzymała z ręki Jehowy pełną* odpłatę za wszystkie swoje grzechy”+.   Oto głos tego, który woła na pustkowiu: „Oczyśćcie* drogę Jehowie!+ Zbudujcie dla naszego Boga prostą drogę+ wiodącą przez pustynię+.   Niech każda dolina się podniesie,a każda góra i wzgórze się obniży. Niech wyboisty teren się wygładzi,a nierówny — stanie się równiną*+.   Objawi się chwała Jehowy+i wszyscy* ją zobaczą+,bo tak powiedział* Jehowa”.   Słuchaj! Ktoś mówi: „Ogłaszaj!”. Inny pyta: „Co mam ogłaszać?”. „Wszyscy ludzie* są jak zielona trawa. Cała ich lojalna miłość jest jak polny kwiat+.   Zielona trawa usycha,kwiat więdnie+od powiewu oddechu* Jehowy+. Rzeczywiście, ludzie są tylko zieloną trawą.   Zielona trawa usycha,kwiat więdnie,ale słowo naszego Boga trwa wiecznie”+.   Wejdź na wysoką górę,kobieto niosąca dobrą nowinę dla Syjonu+. Wołaj na cały głos,kobieto niosąca dobrą nowinę dla Jerozolimy. Wołaj, nie bój się. Ogłaszaj miastom Judy: „Oto wasz Bóg!”+. 10  Wszechwładny Pan, Jehowa, przyjdzie z mocą,będzie rządził swoim ramieniem+. Przybywa z nagrodą,ma ze sobą zapłatę+. 11  Będzie się troszczył o swoją trzodę* niczym pasterz+. Ramieniem zbierze jagniętai będzie je nosił na swojej piersi. Delikatnie poprowadzi te, które karmią młode+. 12  Kto w garści zmieścił wody mórz+i piędzią* wymierzył niebiosa? Kto zebrał w miarce cały piasek ziemi+albo zważył góry na wadzei wzgórza na szalach? 13  Kto zmierzył* ducha Jehowy? Czy ktoś może Go pouczać i być Jego doradcą?+ 14  Kogo się radził, żeby nabyć zrozumienia? Kto Go poucza o ścieżce sprawiedliwości? Kto przekazuje Mu wiedzęalbo wskazuje drogę do prawdziwego zrozumienia?+ 15  Narody są jak kropla wody z wiadrai znaczą tyle, co warstewka pyłu na szalach wagi+. Wyspy podnosi On jak ziarnka piasku. 16  Nawet drzew Libanu nie starczy do podtrzymania ognia,a jego dzikich zwierząt nie wystarczy na całopalenie. 17  Wszystkie narody są dla Niego jak coś, co nie istnieje+. Są dla Niego niczym, nie mają żadnego znaczenia+. 18  Do kogo możecie przyrównać Boga?+ Czy jest coś, co Go przypomina?+ 19  Rzemieślnik odlewa bożka*,a złotnik pokrywa go złotem+i wykuwa srebrne łańcuszki. 20  Wybiera na dar jakieś drzewo+,które nie spróchnieje. Wyszukuje zdolnego rzemieślnika,żeby wyrzeźbił figurę, która się nie przewróci+. 21  Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy nie mówiono wam o tym od samego początku? Czy nie zrozumieliście tego, co było oczywiste, odkąd zostały położone fundamenty ziemi?+ 22  Jest Ktoś, kto mieszka nad okręgiem* ziemi+,której mieszkańcy są jak koniki polne. On rozpościera niebiosa niczym delikatną tkaninę,rozpina je jak namiot, w którym się mieszka+. 23  Sprawia, że wysocy urzędnicy przestają cokolwiek znaczyć,a ziemscy sędziowie* stają się nic niewarci. 24  Ledwie ich zasadzono,ledwie zasiano,ledwie ich pędy puściły korzenie,powiało na nich i uschli. Wiatr unosi ich jak słomę+. 25  „Do kogo możecie mnie przyrównać? Kto mi dorównuje?” — mówi Święty. 26  „Podnieście oczy i popatrzcie na niebo. Kto stworzył to wszystko?+ Ten, który policzył gwiazdy i prowadzi je jak wojsko,każdą z nich woła po imieniu+. Dzięki Jego niewyczerpanej energii i mocy budzącej lęk i podziw+ani jednej z nich nie brak. 27  Dlaczego mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu: ‚Jehowa nie widzi mojej drogi,ignoruje to, że niesprawiedliwie cierpię’?+ 28  Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Jehowa, Stwórca całej ziemi, jest Bogiem wiecznym+. On nigdy się nie męczy ani nie nuży+. Jego mądrość* jest niezgłębiona+. 29  Zmęczonemu dodaje energii,temu, kto opadł z sił*, w obfitości udziela mocy+. 30  Chłopcy się zmęczą i znużą,młodzieńcy potkną się i upadną, 31  ale ci, którzy pokładają nadzieję w Jehowie, odzyskają siły. Wzbiją się na skrzydłach jak orły+. Będą biec i się nie zmęczą,będą chodzić i się nie znużą”+.

Przypisy

Lub „mówcie do Jerozolimy pocieszająco”.
Lub „podwójną”.
Lub „przygotujcie”.
Lub „dolinną równiną”.
Dosł. „wszelkie ciało”.
Dosł. „powiedziały usta”.
Dosł. „wszelkie ciało”.
Lub „ducha”.
Lub „pasł swoją trzodę”.
Odległość od końca kciuka do końca małego palca rozpostartej dłoni. Zob. Dodatek B14.
Możliwe też „zgłębił”.
Lub „posąg z metalu”.
Lub „kulą”.
Lub „władcy”.
Lub „zrozumienie”.
Lub „nie ma dynamicznej energii”.

Komentarze

Multimedia