Księga Hioba 34:1-37

34  Elihu mówił więc dalej:   „Wy, którzy jesteście mądrzy, posłuchajcie mnie,wy, którzy tak wiele wiecie, nadstawcie ucha.   Bo ucho bada słowa,tak jak język* bada smak jedzenia.   Oceńmy razem, co jest słuszne,ustalmy między sobą, co jest dobre.   Bo Hiob powiedział: ‚Mam rację+,ale Bóg odmówił mi sprawiedliwości+.   Czy kłamałbym co do tego, jak powinno się mnie osądzić? Choć nie zgrzeszyłem, moja rana się nie goi’+.   Czy jest jeszcze ktoś taki jak Hiob,kto pije kpinę jak wodę?   Przebywa on w otoczeniu złoczyńców,w towarzystwie niegodziwych+.   Bo stwierdził: ‚Człowiek nie odnosi pożytku z tego,że próbuje zyskać uznanie Boga’+. 10  Posłuchajcie mnie więc, ludzie mający zrozumienie*: Jest nie do pomyślenia, żeby prawdziwy Bóg postąpił niegodziwie+,żeby Wszechmocny zrobił coś złego!+ 11  Bo odpłaci człowiekowi według jego uczynków+i sprowadzi na niego konsekwencje jego postępowania. 12  Bóg z pewnością nie postępuje niegodziwie+,Wszechmocny nie wypacza sprawiedliwości+. 13  Kto Mu powierzył ziemięi kto Go ustanowił władcą całego świata*? 14  Gdyby zwrócił swoją uwagę* na ludzi,gdyby odebrał im ducha i tchnienie+, 15  to wszyscy* by poginęlii ludzkość wróciłaby do prochu+. 16  Jeśli więc odznaczasz się zrozumieniem, to zwróć uwagęi uważnie słuchaj tego, co mówię. 17  Czy władcą miałby być ktoś, kto nienawidzi sprawiedliwości? Albo czy potępiłbyś władcę, który jest prawy? 18  Czy powiedziałbyś do króla: ‚Jesteś do niczego’albo do dostojników: ‚Jesteście źli’?+ 19  Jest Ktoś, kto nie faworyzuje książąti nie stawia bogatych ponad biednymi*+,bo oni wszyscy są dziełem Jego rąk+. 20  Mogą umrzeć nagle+, w środku nocy+,gwałtownie dygoczą i odchodzą. Usuwani są nawet mocarze, i to bez udziału ludzkiej ręki+. 21  Bo Bóg patrzy na drogi człowieka+,widzi wszystkie jego kroki. 22  Nie ma takiej ciemności ani głębokiego cienia,w których mogliby się ukryć złoczyńcy+. 23  Bóg żadnemu człowiekowi nie wyznacza czasu,w którym miałby się on stawić przed Nim na sąd. 24  Miażdży mocarzy bez konieczności dochodzenia sprawyi w ich miejsce ustanawia innych+. 25  Zna ich uczynki+,obala ich w nocy, tak iż zostają zmiażdżeni+. 26  Na oczach wszystkichuderza ich za niegodziwość+, 27  bo się od Niego odwrócili+i nie zważają na żadną z Jego dróg+. 28  Sprawiają, że woła do Niego biedny,tak iż słyszy On krzyk bezradnego+. 29  Kiedy jednak Bóg nie reaguje, kto Go potępi? Gdy zakrywa twarz, kto Go zobaczy? Niezależnie od tego, czy robi to przed narodem, czy przed człowiekiem, wynik jest ten sam — 30  wszystko po to, żeby bezbożny* nie mógł panować+ani zastawiać sideł na ludzi. 31  Bo czy ktoś powie do Boga:‚Zostałem ukarany, choć w niczym nie zawiniłem+. 32  Poucz mnie o tym, czego nie dostrzegam. Jeśli zrobiłem coś złego, więcej już tego nie zrobię’? 33  Czy Bóg powinien cię wynagrodzić na twoich warunkach, skoro odrzucasz Jego sąd? Ty zdecyduj, nie ja. Powiedz mi to, co sam dobrze wiesz. 34  Ludzie mający zrozumienie* —wszyscy mądrzy, którzy mnie słuchają — powiedzą do mnie: 35  ‚Hiob mówi, nie mając wiedzy+,jego słowom brakuje wnikliwości’. 36  Niech Hiob zostanie wypróbowany* do końcaza to, że odpowiadał jak ludzie niegodziwi! 37  Do swojego grzechu dodaje bunt+,pogardliwie klaszcze w dłonie w naszej obecnościi mnoży swoje słowa przeciwko prawdziwemu Bogu!”+.

Przypisy

Dosł. „podniebienie”.
Dosł. „ludzie serca”.
Lub „zamieszkanej ziemi”.
Dosł. „serce”.
Dosł. „wszelkie ciało”.
Lub „dostojników ponad maluczkimi”.
Lub „odstępca”.
Dosł. „ludzie serca”.
Możliwe też „mój Ojcze, niech Hiob zostanie wypróbowany”.

Komentarze

Multimedia