Księga Jeremiasza 32:1-44

32  W 10 roku panowania judzkiego króla Sedekiasza, czyli w 18 roku panowania Nabuchodonozora*, Jehowa przemówił do Jeremiasza+.  W tym czasie wojska króla Babilonu oblegały Jerozolimę, a prorok Jeremiasz był więziony na Dziedzińcu Straży+ w domu* króla Judy.  Bo judzki król Sedekiasz uwięził Jeremiasza+, mówiąc: „Czemu tak prorokujesz? Ogłaszasz: ‚Tak mówi Jehowa: „To miasto wydam w ręce króla Babilonu i on je zdobędzie+.  A judzki król Sedekiasz nie ucieknie Chaldejczykom, bo na pewno zostanie wydany w ręce króla Babilonu i będzie z nim rozmawiał twarzą w twarz, i zobaczy się z nim oko w oko”+.  „Nabuchodonozor zabierze Sedekiasza do Babilonu i tam on pozostanie, aż zwrócę na niego uwagę” — mówi Jehowa. „Chociaż walczycie z Chaldejczykami, to ich nie pokonacie”’”+.  Jeremiasz powiedział: „Jehowa tak do mnie przemówił:  ‚Przyjdzie do ciebie Chanamel, syn twojego stryja, Szalluma, i powie: „Kup moje pole, które jest w Anatot+, bo ty pierwszy masz prawo je wykupić”’”+.  Tak jak zapowiedział Jehowa, Chanamel, syn mojego stryja, przyszedł do mnie na Dziedziniec Straży i zaproponował: „Proszę, kup moje pole, które jest w Anatot w ziemi Beniamina, bo ty masz prawo wejść w jego posiadanie i je wykupić. Kup je dla siebie”. Wtedy zrozumiałem, że stało się to za sprawą słowa Jehowy.  Kupiłem więc pole, które było w Anatot, od Chanamela, syna mojego stryja. Odważyłem mu pieniądze+: 7 syklów* i 10 srebrników. 10  Potem zapisałem to w akcie+, opieczętowałem go, zawołałem świadków+ i zważyłem pieniądze na wadze. 11  Wziąłem akt kupna, ten opieczętowany zgodnie z przykazaniem i wymogami prawnymi, i drugi, który nie był opieczętowany, 12  i dałem akt kupna Baruchowi+, synowi Neriasza+, syna Machsejasza, w obecności Chanamela, syna mojego stryja, i świadków, którzy podpisali akt kupna, i wszystkich Żydów siedzących na Dziedzińcu Straży+. 13  Potem w ich obecności nakazałem Baruchowi: 14  „Tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚Weź te akty — ten opieczętowany akt kupna i ten drugi, nieopieczętowany — i włóż je do glinianego naczynia, żeby się zachowały przez długi czas’. 15  Bo tak mówi Jehowa, Bóg Zastępów, Bóg Izraela: ‚W tej ziemi znowu będzie się kupować domy, pola i winnice’”+. 16  Gdy akt kupna dałem Baruchowi, synowi Neriasza, pomodliłem się do Jehowy: 17  „Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo! Ty swoją wielką mocą, swoim potężnym ramieniem, stworzyłeś niebiosa i ziemię+. Nic nie jest zbyt cudowne dla Ciebie, 18  Tego, który okazuje lojalną miłość tysiącom, ale odpłaca synom* za przewinienie ojców+, dla prawdziwego Boga, wielkiego i potężnego, który ma na imię Jehowa, Bóg Zastępów. 19  Jesteś wielki w radzie* i potężny w czynie+. Obserwujesz wszystkie drogi ludzi+, żeby każdemu oddać według jego dróg i stosownie do tego, co robi+. 20  Dokonałeś znaków i cudów w Egipcie, które są znane po dziś dzień, i tym samym rozsławiłeś swoje imię w Izraelu oraz wśród wszystkich ludzi+, jak to jest dzisiaj. 21  I swój lud, Izraela, wyprowadziłeś z Egiptu silną ręką i potężnym ramieniem, za pomocą znaków, cudów i budzących grozę czynów+. 22  „Po jakimś czasie dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś dać ich przodkom+, ziemię mlekiem i miodem płynącą+. 23  I weszli do niej, i wzięli ją na własność, ale Cię nie słuchali ani nie przestrzegali Twojego prawa. Nie robili niczego, co im nakazałeś, dlatego sprowadziłeś na nich całe to nieszczęście+. 24  Przyszli ludzie i usypali wały oblężnicze, żeby zdobyć to miasto+. Przez miecz+, głód i zarazę*+ wpadnie ono w ręce Chaldejczyków, którzy walczą przeciwko niemu. Jak sam widzisz, spełniło się wszystko, co powiedziałeś. 25  Ale chociaż to miasto zostanie wydane w ręce Chaldejczyków, to Ty, Wszechwładny Panie, Jehowo, powiedziałeś mi: ‚Kup sobie pole i zawołaj świadków’”. 26  Wtedy Jehowa przemówił do Jeremiasza: 27  „Ja jestem Jehowa, Bóg wszystkich ludzi*. Czy cokolwiek jest dla mnie zbyt cudowne? 28  Dlatego tak mówi Jehowa: ‚Wydaję to miasto Chaldejczykom i w ręce babilońskiego króla Nabuchodonozora* i on je zdobędzie+. 29  A Chaldejczycy, którzy walczą przeciwko temu miastu, wejdą, podpalą je i spalą+ razem z domami, na których dachach ludzie składali ofiary Baalowi i wylewali ofiary płynne innym bogom, żeby mnie obrażać’+. 30  „‚Bo Izraelici i Judejczycy od samej młodości robili jedynie to, co złe w moich oczach+. Izraelici wciąż mnie obrażają swoimi uczynkami’ — oświadcza Jehowa. 31  ‚To miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż po dziś dzień budzi we mnie złość i wielki gniew+, dlatego je usunę+. 32  Zrobię to z powodu całego zła, które popełniali Izraelici i Judejczycy, żeby mnie obrażać. Postępowali tak oni wszyscy — ich królowie+, książęta+, kapłani, prorocy+ oraz mieszkańcy Judy i Jerozolimy. 33  Obracali się do mnie plecami, a nie twarzą+. Chociaż wielokrotnie* starałem się ich uczyć, żaden z nich nie słuchał i w rezultacie nie przyjmował skarcenia+. 34  W domu, który nosi moje imię, umieścili swoje odrażające bożki, żeby go kalać+. 35  Ponadto w Dolinie Syna Hinnoma*+ pobudowali święte wzniesienia dla Baala, żeby palić w ogniu* swoich synów i swoje córki w ofierze dla Molocha+. Niczego takiego im nie nakazałem+ ani nawet nigdy nie przeszło mi przez myśl* coś tak obrzydliwego, co doprowadziło Judę do grzechu’. 36  „Mimo to Jehowa, Bóg Izraela, tak mówi o tym mieście, o którym mówicie, że przez miecz, głód i zarazę zostanie wydane w ręce króla Babilonu: 37  ‚Zbiorę jego mieszkańców ze wszystkich krain, do których ich rozproszyłem w swoim gniewie, w swojej złości i w wielkim oburzeniu+. Przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce i dam im mieszkać bezpiecznie+. 38  Będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem+. 39  Dam im jedno serce+ i pokażę im jedną drogę, żeby zawsze się mnie bali i żeby dzięki temu dobrze wiodło się im oraz ich dzieciom+. 40  I zawrę z nimi wieczne przymierze+, że nie przestanę wyświadczać im dobra+. Włożę w ich serca bojaźń przede mną, tak iż się ode mnie nie odwrócą+. 41  Będę z radością wyświadczał im dobro+. Z całego serca i z całej duszy* ugruntuję ich w tej ziemi’”+. 42  „Bo tak mówi Jehowa: ‚Jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszystkie dobre rzeczy*, które im obiecuję+. 43  I znowu będzie się kupować pola w tej ziemi+, chociaż mówicie o niej: „To nieużytek, nie ma tam człowieka ani zwierzęcia. Została wydana w ręce Chaldejczyków”’. 44  „‚Będzie się kupować pola, będzie się spisywać i pieczętować akty kupna oraz zwoływać świadków w ziemi Beniamina+, w okolicach Jerozolimy, w miastach Judy+, w miastach regionu górzystego, w miastach niziny+ i w miastach południa, bo sprowadzę ich z niewoli’+ — oświadcza Jehowa”.

Przypisy

Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Lub „pałacu”.
Sykl odpowiadał 11,4 g. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „w zanadrze synów”.
Lub „w swoich zamiarach”.
Lub „chorobę”.
Dosł. „wszelkiego ciała”.
Lub „Nebukadneccara”. Dosł. „Nebukadreccara” (inny wariant tego imienia).
Dosł. „wstając wcześnie i nauczając”.
Dosł. „przeprowadzać przez ogień”.
Lub „nie zrodziło się w moim sercu”.
Lub „całą dobroć”.

Komentarze

Multimedia