Tikambagumana na mabvuto makulu, tingakumbuke kuti kukhala na mtendere na cikondweso bzingakwanisike lini. Tsono, Bibliya lathandiza wanthu azinji kulimbana na bzineso bza nsiku na nsiku, na kugumana thandauzo na calinga ca moyo. Bibliya lingakuthandizenimbo imwepo kukhala wakukondwa.