Bibliya limbapereka malango yakuthandiza pa mibvunzo yakunesa kwene-kwene pa moyo. Ndipo nfundo zace zathandiza kale wanthu azinji. Mu cigawo cino, muniwona nkhani zomwe zingakuthandizeni kutsimikizira kuti Bibliya ndakuthandizadi.—2 Timotio 3:16, 17.