Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kodi Mboni za Yahova Mbani?

Pinango mudawona kale Mboni za Yahova zinkupalizira. Ayai mudabva kulewa bza iwo m’bzikasi bzakumwazira nkhani ayai munthu adakuuzani bza iwo. Tsono, kodi mumbadziwa ciyani maka-maka bza wale omwe ni Mboni za Yahova?

Onanimbo: Kodi Mboni za Yahova zimbakhulupira ciyani?

Bzomwe Timbakhulupira na Mabasa Yathu

Mibvunzo Yakubvunzidwa Kawiri-kawiri yakulewa bza Mboni za Yahova

Gumanani mitawiro ya mibvunzo yomwe wanthu ambabvunza kawiri-kawiri.

Bzakucitika pa Moyo wa Mboni za Yahova

Dziwani bzomwe bzidacitika pa moyo wa Mboni za Yahova na momwe iwo ambabvumizira kuti Bibliya limbatsogolere bzomwe iwo ambakumbuka, kulewalewa na kucita.

Mboni za Yahova za pa Dziko Lense la Pansi

Dziwani bza ubale bwathu bwa pa dziko lense la pansi.

Makonzedwe ya Kupfunza Bibliya Fovolo

Thangwe Ranyi Tin’funika Kupfunza Bibliya?—Vidiyo Yense

Bibliya linkupereka mitawiro ya mibvunzo yakufunika kwene-kwene kwa wanthu bzulu na bzulu, kuzungulira dziko lense la pansi. Kodi mun’funa kukhalambo m’bodzi wa wanthu amwewo?

Kodi Pfunziro la Bibliya LimbacitidwaTani?

Pa dziko lense la pansi, Mboni za Yahova zimbadziwika na mapfunziro yawo ya Bibliya ya fovolo yomwe zimbapereka. Onani momwe yambacitidwira.

Kumbirani kuti Mboni za Yahova zidzakuzungireni.

Cezani Nkhani za m’Bibliya na Mboni za Yahova ayai yezerani kupita mu programa yathu yakukumbirira pfunziro la Bibliya la fovolo.

Mitsonkhano

Bwerani mudzatsonkhane na Mboni za Yahova

Dziwani bza mbuto zomwe timbacitira mitsonkhano pabodzi na momwe timbanamatira Mulungu wathu. Munthu ali-wense ambatambiridwa na manja mawiri, ndipo kulibe bza pereka-pereka.

Cikumbuso ca Infa ya Jezu

Gole liri-lentse wanthu azinji pa dziko lentse ambatsonkhana kuti akumbukire infa ya Jezu. Imwepo munkucemeredwa kuti mudzapfunze momwe mungagumanire phindu na infa yaceyo.

Mthambi

Mbuto na Nthawe Zomwe Mungatizungire

Gumanani mthambi yathu ibodzi yomwe iri pafupi na imwepo. Dziwani momwe mungatizungire.

Kodi Kobiri Zakufambisira Basa la Mboni za Yahova Zimbacokera Kuponi?

Timbatcenkha njira zomwe bzipembedzo bzizinji bzimbaphatisa basa.

Mbani Ankucita Kufuna kwa Yahova Lero Lino?

Mboni za Yahova zinkugumanika pa dziko lense la pansi ndipo zimbacokera ku madzinza na bzikhalidwe bzakusiyana-siyana

Nfundo Zacigwatho—Pa Dziko Lense

  • 240—Madziko yomwe Mboni za Yahova zimbanamata Mulungu

  • 8.695.808—Mboni za Yahova pa dziko lense

  • 7.705.765—Mapfunziro ya Bibliya yafovolo

  • 17.844.773—Wanthu omwe adagumanika pa mwambo wa infa ya Jezu Kristu

  • 120.387—Magwere