Mibvunzo Yakubvunzidwa Kawiri-kawiri Yakulewa bza Mboni za Yahova

Kodi Pfunziro la Bibliya N’ciyani?

Onani mitawiro ya mibvunzo ya programa yathu ya pfunziro la Bibliya lafovolo.

Kodi Pfunziro la Bibliya N’ciyani?

Onani mitawiro ya mibvunzo ya programa yathu ya pfunziro la Bibliya lafovolo.

Kodi Magwere ya Mboni za Yahova Yadalinganizidwa Tani?

Dziwani momwe timbatambirira malango mwakuphatisira basa makonzedwe yamweya.

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Jezu?

Dziwani kuti thangwe ranyi Akristau ambafunikira kukhulupira Jezu.

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Ciyani?

Onani cigwatho ca bzinthu 15 bzomwe ifepano timbakhulupira.

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Jezu?

Dziwani kuti thangwe ranyi Akristau ambafunikira kukhulupira Jezu.

Kodi Mboni za Yahova Zimbakhulupira Kuti Cipembedzo Cawo Cokha Ndico Cacadidi?

Kodi Jezu adalewa kuti ziripo njira zizinji zomwe zin’dzayendesa ku moyo?

Kodi Wale Omwe ni Mboni za Yahova Ambakhulupira kuti Ndiwo Okha Omwe An’dzapulumuka?

Bibliya limbafokotoza bza wanthu omwe ana mwayi wakudzapulumusidwa.

Kodi Mboni za Yahova Zimbalemekeza Bzipembedzo Bzinango?

Dziwani momwe kulemekeza anzathu kumbathandizira kuzindikirisa Akristau wacadidi.

Thangwe Ranyi Timbaphatisa Basa Dzina la Mboni za Yahova?

Dziwani komwe lidacokera dzina lathu pabodzi na bzomwe iro limbaimira.

Kodi Kobiri Zakufambisira Basa la Mboni za Yahova Zimbacokera Kuponi?

Timbatcenkha njira zomwe bzipembedzo bzizinji bzimbaphatisa basa.

Kodi Mboni za Yahova zina abusa omwe ambapagalidwi?

Kodi alipo abusa omwe ambapagalidwi? Mbani ambaikidwa kuti atumikire anzace?

Kodi Magwere ya Mboni za Yahova Yadalinganizidwa Tani?

Dziwani momwe timbatambirira malango mwakuphatisira basa makonzedwe yamweya.

Thangwe Ranyi Mboni za Yahova Zimbapalizira Nyumba na Nyumba?

Dziwani bzomwe Jezu adalewa kuti anyakupfunza wace ambacite.

Thangwe Ranyi Mboni za Yahova Zimbafuna Kulewalewa na Wanthu Omwe Ambapemphera Kale?

Kodi n’ciyani cimbacitisa kuti ifepano timbafune kulewakulewa na wanthu omwe ambapemphera kale?

Kodi Pfunziro la Bibliya N’ciyani?

Onani mitawiro ya mibvunzo ya programa yathu ya pfunziro la Bibliya lafovolo.

Kodi Mboni za Yahova Zimbatcenkha Wale Omwe Akhali m’Cipembedzo Cawo?

Nthawe zinango kucosa munthu m’gwere kumbakhala kwakufunikira, ndipo kungathandize munthuyo kubwerera.