Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Marevista ya Nsanza ya Mulindiri na Mukani!

Marevista ya Nsanza ya Mulindiri na Mukani!

Marevista yathu yakufotokoza Bibliya mungayacose m’bzirewedwe bzizinji, kuphatanidza na ya bzirewedwe bza manja. Revista ya Nsanza ya Mulindiri imbatifotokozera bza thandauzo la bzomwe bzinkucitika m’dziko mwakuphatisa basa mapolofesiya ya m’Bibliya. Iyo imbatsangalaza wanthu na bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu, na kuwalimbisa kuti akhulupire Jezu Kristu. Revista ya Mukani! imbalatiza momwe tingalimbanire na mabvuto ya ntsiku zino na kulimbisambo wanthu kuti akhulupire piciro la Mulengi wathu lakulewa bza dziko lipsa la mtendere.

 

ONANI

MUKANI!

MUKANI!

MUKANI!

MUKANI!

MUKANI!

NTSANZA YA MULINDIRI

NTSANZA YA MULINDIRI

NTSANZA YA MULINDIRI

NTSANZA YA MULINDIRI

NTSANZA YA MULINDIRI

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA

NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA