Mbuto ino mun’gumana bzinthu bzomwe bzingakuthandizeni pa kupfunza Bibliya mu njira yomwe ingakudekereni kwene-kwene.