Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Kulimbana na Matsoka

Kubonera

Thangwe Ranyi Mulungu Ambalekerera Kuipa na Kubonera?

Kodi kuipa kudayamba tani, ndipo thangwe ranyi Mulungu ankubvuma kuti kupitirize? Kodi kubonera kun’dzamala?

Infa ya Mwayathu

Munthu Omwe Mukhamufuna Akafa

Kodi munthu angapirire tani msunamo? Kodi ciripo cidikhiro ciri-cense kuna wakufunidwa wathu omwe adafa?

N’cidikhiro Ciponi Ciripo Kuna Anyakufa?

N’ciyani cimbaticikira tikafa? Kodi mukufuna kudzawona anyakufunidwa wanu omwe adafa?

Matsoka

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani bza Matsoka ya Cirengedwe?

Ni cirango ca Mulungu? Kodi Mulungu ambathandiza anyakugwedwa na matsoka ya cirengedwe?