Hopp til innhold

Hva sier Bibelen om det å gi?

Bibelens svar

Bibelen oppmuntrer oss til å gi villig og med rett motiv. Den viser at det å gi på den måten ikke bare gleder mottakeren, men også giveren. (Ordspråkene 11:25; Lukas 6:38) Jesus sa: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» – Apostlenes gjerninger 20:35.

 Hvordan bør vi gi for å gi på rette måte?

For å gi på rette måte må vi gjøre det villig. Bibelen sier: «La hver enkelt gjøre slik som han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller under tvang, for Gud elsker en glad giver.» – 2. Korinter 9:7.

Å gi av hjertet hører med til den «form for religion» som Gud godkjenner. (Jakob 1:27, fotnote) En som gavmildt hjelper dem som har det vanskelig, samarbeider med Gud, som ser på slik gavmildhet som et lån som blir gitt til ham. (Ordspråkene 19:17) Bibelen lærer at Gud selv skal betale «lånet» tilbake – at han skal lønne giveren. – Lukas 14:12–14.

 Når vil det ikke være riktig å gi?

Hvis man gir med feil motiv. For eksempel:

Hvis man støtter handlinger eller holdninger som Gud fordømmer. Det vil for eksempel være galt å gi penger til noen for at de skal kunne drive med pengespill eller misbruke narkotika eller alkohol. (1. Korinter 6:9, 10; 2. Korinter 7:1) Det vil heller ikke være riktig å gi til en som er i stand til å forsørge seg selv, men som ikke vil arbeide. – 2. Tessaloniker 3:10.

Hvis det hindrer en i å ta vare på sin egen familie. Bibelen sier at familieoverhoder må dekke familiens behov. (1. Timoteus 5:8) Det vil ikke være riktig av et familieoverhode å gi så mye til andre at det går ut over hans egen familie. Jesus understreket det samme da han fordømte dem som nektet å hjelpe sine gamle foreldre med sine midler fordi de hevdet at alt de eide, var noe de hadde «lovt å gi til Gud». – Markus 7:9–13.