Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 HVA SKAL TIL FOR Å BLI LYKKELIG?

Tilfredshet og gavmildhet

Tilfredshet og gavmildhet

HAR DU LAGT MERKE TIL AT MANGE MÅLER LYKKE I PENGER OG EIENDELER? En slik tankegang får millioner av mennesker til å jobbe lange og slitsomme dager for å tjene mer penger. Men gir penger og eiendeler varig lykke? Hva viser kjensgjerningene?

Ifølge bladet Journal of Happiness Studies er det slik at når vi har fått dekket våre grunnleggende behov, har større inntekt lite å si for om vi føler oss mer lykkelige. Pengene i seg selv er ikke et problem. Det er det kontinuerlige «jaget etter [pengene] som gjør folk ulykkelige», sier en artikkel i bladet Monitor on Psychology. Disse ordene ligner veldig på et råd som ble gitt i Bibelen for nesten 2000 år siden: «Kjærligheten til penger er en rot til alle slags skadelige ting, og ved å trakte etter denne kjærlighet ... har [noen] gjennomboret seg selv overalt med mange smerter.» (1. Timoteus 6:9, 10) Hva slags «smerter» kan det være snakk om?

BEKYMRINGER OG TAP AV NATTESØVN FORDI DET MAN EIER, MÅ BESKYTTES. «Søt er søvnen for den som tjener, uansett om det er lite eller mye han spiser; men den rikes overflod tillater ham ikke å sove.» – Forkynneren 5:12.

SKUFFELSE NÅR DEN FORVENTEDE LYKKEN IKKE KOMMER. En slik skuffelse skyldes delvis at et sterkt ønske om penger aldri vil kunne tilfredsstilles fullt ut – man kommer bare til å ønske seg enda mer. «Den som elsker sølv, blir ikke mett av sølv, og den som elsker rikdom, blir ikke mett av inntekt.» (Forkynneren 5:10) Dessuten kan et sterkt ønske om rikdom få en person til å ofre de tingene som faktisk fører til lykke, for eksempel verdifull tid brukt sammen med familie og venner eller på åndelige aktiviteter.

FORTVILELSE OG FRUSTRASJON NÅR PENGER ELLER INVESTERINGER SYNKER I VERDI. «Slit ikke for å vinne rikdom. Hold opp med å følge din egen forstand. Har du latt dine øyne skotte bort på den, enda den ingenting er? For den gjør seg visselig vinger som en ørns og flyr av sted.» – Ordspråkene 23:4, 5.

 EGENSKAPER SOM BIDRAR TIL LYKKE

TILFREDSHET. «Vi har ikke brakt noe inn i verden, og vi kan heller ikke føre noe ut. Derfor, når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» (1. Timoteus 6:7, 8) Personer som er fornøyde, har ikke så lett for å klage, og en slik innstilling beskytter dem mot å bli misunnelige på andre. Og fordi de tilpasser forbruket etter det de har råd til, sparer de seg for unødvendig bekymring og stress.

GAVMILDHET. «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» (Apostlenes gjerninger 20:35) Gavmilde mennesker er lykkelige fordi de gjør andre glade, om det så bare er litt av sin tid og sine krefter de har mulighet til å gi. De får ofte igjen rikelig av noe som ikke kan kjøpes for penger – kjærlighet, respekt og ekte venner som selv er gavmilde! – Lukas 6:38.

EVNEN TIL Å PRIORITERE MENNESKER FRAMFOR TING. «Bedre er en grønnsakrett med kjærlighet enn oksestek med hat.» (Ordspråkene 15:17, Det Norske Bibelselskaps oversettelse av 2011.) Hva er poenget? Et godt og kjærlig forhold til andre er mer verdifullt enn materiell rikdom. Og som vi skal se senere, er kjærlighet avgjørende for at vi skal kunne være lykkelige.

Sabina, en kvinne i Sør-Amerika, lærte verdien av Bibelens prinsipper. Hun ble forlatt av mannen sin og måtte jobbe hardt for at hun og de to døtrene skulle ha det de trengte. Hun hadde to jobber og måtte stå opp klokken fire om morgenen. Selv om hun hadde en stram timeplan, bestemte hun seg for å studere Bibelen. Hva førte det til?

Hun begynte ikke plutselig å tjene mer penger. Men hun fikk et helt nytt syn på livet. Hun erfarte for eksempel den lykken som kommer av at man dekker sitt åndelige behov. (Matteus 5:3) Hun fikk ekte venner blant trosfeller. Og hun erfarte lykken ved å gi ved å fortelle andre om det hun hadde lært.

Det er tydelig at tilfredshet og gavmildhet og det å prioritere mennesker framfor ting er noe som gir gode resultater. Ja, «visdommen blir rettferdiggjort ved sine gjerninger». – Matteus 11:19.