Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er min sønn eller datter rede til å bli døpt?

Er min sønn eller datter rede til å bli døpt?

 Er min sønn eller datter rede til å bli døpt?

«JEG er så glad for at datteren vår nå er en tjener for Jehova, og jeg vet at hun også er veldig glad for det», sier Carlos *, en kristen far på Filippinene. En far i Hellas skrev: «Min kone og jeg gleder oss over at de tre barna våre ble døpt som Jehovas vitner da de var i tenårene. De gjør åndelige framskritt og er glad for å tjene Jehova.»

Kristne foreldre har virkelig grunn til å glede seg når barna deres blir døpt, men noen ganger er gleden blandet med en viss bekymring. «Jeg var veldig glad, men også veldig urolig», sa en mor. Hvorfor hadde hun slike blandede følelser? «Jeg forstod at sønnen min nå var helt og fullt ansvarlig overfor Jehova.»

Alle unge bør ha som mål å tjene Jehova som et av hans døpte vitner. Men kristne foreldre tenker kanskje: «Jeg vet at barnet mitt har gjort fine framskritt, men er han eller hun sterk nok til å stå imot umoralsk påvirkning og bevare sin renhet?» Andre vil kanskje spørre seg selv: «Kommer barnet mitt til å fortsette å tjene Gud med glede og iver og stå imot materialismens fristelser?» På bakgrunn av dette kan vi spørre: Hvilken bibelsk veiledning kan hjelpe foreldre til å avgjøre om deres sønn eller datter er rede til å bli døpt?

Å være en disippel – det viktigste kravet

Bibelen sier ikke at man må ha nådd en bestemt alder for å bli døpt. Den beskriver i stedet det åndelige nivå man må ha nådd for å være kvalifisert til å ta det skrittet. Jesus sa til sine etterfølgere: «Gjør disipler av mennesker av alle nasjonene, idet dere døper dem.» (Matt 28:19) En som blir døpt, må allerede være en Kristi disippel.

Hva er en disippel? Innsikt i De hellige skrifter forklarer: «Ordet blir . . . i første rekke brukt om alle dem som ikke bare tror på Kristi lære, men også nøye følger den.» Kan forholdsvis unge mennesker være sanne disipler av Kristus? En søster som har vært  misjonær i Latin-Amerika i over 40 år, skriver om seg selv og sine to søstre: «Vi var gamle nok til å vite at vi ønsket å tjene Jehova og leve i paradiset. Det at vi hadde innviet oss, hjalp oss til å være sterke når vi stod overfor fristelser som de unge ofte møter. Vi angrer ikke på at vi innviet oss til Gud i ung alder.»

Hvordan kan du vite om barnet ditt er blitt en Kristi disippel? Bibelen sier: «Allerede ved sine gjerninger gjør en gutt seg kjent – hvorvidt det han gjør, er rent og rettskaffent.» (Ordsp 20:11) La oss se på noen konkrete ting som viser at en som er ung, lar sin framgang som disippel være tydelig. – 1. Tim 4:15.

Hva som viser om barnet er en disippel

Er barnet lydig mot deg? (Kol 3:20) Utfører det de arbeidsoppgavene det har hjemme? Bibelen sier om den tolv år gamle Jesus: «Han fortsatte å underordne seg under [sine foreldre].» (Luk 2:51) Det finnes naturligvis ikke noe barn i vår tid som er fullkomment lydig mot foreldrene sine. Men de sanne kristne skulle «følge nøye i [Jesu] fotspor». Så barn som ønsker å bli døpt, bør være kjent for å være lydige mot foreldrene sine. – 1. Pet 2:21.

Tenk over disse spørsmålene: Kan det sies at barnet ditt ’fortsetter å søke først riket’ ved å engasjere seg i tjenesten? (Matt 6:33) Er han villig til å gjøre andre kjent med det gode budskap, eller må du stadig oppfordre ham til å delta i felttjenesten og snakke ved dørene? Er han klar over hvilket ansvar han har som udøpt forkynner? Har han et ønske om å foreta gjenbesøk hos interesserte som han treffer i distriktet? Har han fortalt skolekameratene og lærerne sine at han er et Jehovas vitne?

Er det viktig for ham å være til stede på møtene? (Sal 122:1) Liker han å kommentere på Vakttårn-studiet og menighetsbibelstudiet? Er han tilmeldt den teokratiske tjenesteskolen, og er han glad for de oppdragene han får? – Hebr 10:24, 25.

Gjør han det han kan for å holde seg moralsk ren ved å unngå skadelig omgang på skolen og ellers? (Ordsp 13:20) Hva slags musikk, filmer, TV-programmer og dataspill liker han, og hvordan bruker han Internett? Viser det han sier og gjør, at han ønsker å følge Bibelens normer?

Hvor god bibelkunnskap har han? Kan han med egne ord gi uttrykk for hva han lærer når familien studerer sammen? Kan han forklare grunnleggende bibelske sannheter? (Ordsp 2:6–9) Synes han det er interessant å lese Bibelen og studere de publikasjonene som kommer fra den tro og kloke slave-klasse? (Matt 24:45) Stiller han spørsmål om skriftsteder og bibelske læresetninger?

 Disse spørsmålene kan hjelpe deg til å vurdere hvilke åndelige framskritt han har gjort. Etter at du har tenkt over dem, kommer du kanskje til at han bør forbedre seg på visse områder før han blir døpt. Men hvis han tydelig viser at han er en disippel, og han virkelig har innviet sitt liv til Gud, synes du kanskje at du kan la ham få lov til å bli døpt.

Barn og unge kan lovprise Jehova

Mange tjenere for Gud har vært trofaste og lojale som barn og unge. Tenk på Josef, Samuel, Josjia og Jesus. (1. Mos 37:2; 39:1–3; 1. Sam 1:24–28; 2:18–20; 2. Krøn 34:1–3; Luk 2:42–49) Og Filips fire døtre, som profeterte, må ha fått god opplæring helt fra de var ganske unge. – Apg 21:8, 9.

En bror i Hellas sier: «Jeg ble døpt da jeg var tolv år. Jeg har aldri angret på den avgjørelsen. Siden da har det gått 24 år, og i 23 av dem har jeg vært i heltidstjenesten. Kjærligheten til Jehova hjalp meg alltid til å takle de vanskelighetene man møter som ung. Da jeg var tolv, hadde jeg ikke den bibelkunnskapen som jeg har nå. Men jeg visste at jeg elsket Jehova og ville tjene ham i all evighet. Jeg er glad for at han har hjulpet meg til å fortsette å tjene ham.»

En som viser at han virkelig er en disippel, bør bli døpt, enten han er ung eller gammel. Paulus skrev: «Med hjertet viser en tro til rettferdighet, men med munnen kunngjør en offentlig til frelse.» (Rom 10:10) Når en ung Kristi disippel tar det viktige skritt det er å bli døpt, har både han og foreldrene hans nådd en milepæl. Måtte ingenting berøve deg eller barna dine den gleden som venter dere!

[Fotnote]

^ avsn. 2 Noen av navnene er forandret.

[Ramme på side 5]

Det rette syn på dåpen

Noen foreldre ser på det at barna deres blir døpt, som et viktig skritt i livet som medfører en viss risiko – omtrent som det å ta førerkort. Men vil dåpen og den hellige tjeneste noen gang være en hindring for en persons framtidige lykke og framgang? Bibelen svarer nei. I Ordspråkene 10:22 står det: «Jehovas velsignelse – det er den som gjør rik, og han føyer ingen smerte til den.» Og Paulus skrev til den unge Timoteus: «Ja, den er virkelig et middel til stor vinning, denne gudhengivenheten sammen med viljen til å klare seg med det en har.» – 1. Tim 6:6.

Det er sant at det ikke er så lett å tjene Jehova. Jeremia støtte på mange problemer som Guds profet. Likevel skrev han om sin tjeneste for den sanne Gud: «Ditt ord blir til jubel for meg og til mitt hjertes fryd; for ditt navn er blitt nevnt over meg, Jehova, hærstyrkenes Gud.» (Jer 15:16) Jeremia visste at det var tjenesten for Gud som gav ham glede. I Satans verden, derimot, er det problemer. Foreldrene må hjelpe barna til å se denne forskjellen. – Jer 1:19.

 [Ramme/bilde på side 6]

Bør min sønn eller datter vente med å bli døpt?

Det hender av og til at et barn er kvalifisert til å bli døpt, men at foreldrene bestemmer at det bør vente. Hva kan være grunnene til det?

Jeg er redd for at han etter dåpen skal begå en alvorlig synd og bli ekskludert. Er det fornuftig å tro at en ungdom som venter med å bli døpt, ikke vil måtte stå til regnskap overfor Gud for det han gjør? Salomo kom med denne påminnelsen til de unge: «Vit at for alt [det du gjør] kommer den sanne Gud til å føre deg til doms.» (Fork 11:9) Og Paulus sa, uten å tenke på noen bestemt aldersgruppe: «Hver enkelt av oss [skal] avlegge regnskap for seg selv overfor Gud.» – Rom 14:12.

Både døpte og udøpte tilbedere står til regnskap overfor Jehova. Glem ikke at han beskytter sine tjenere ved ’ikke å la dem bli fristet ut over det de kan tåle’. (1. Kor 10:13) Så lenge de ’er fornuftige og årvåkne’ og kjemper for å stå imot fristelser, kan de regne med Guds støtte. (1. Pet 5:6–9) En kristen mor skriver: «Barn som er døpt, har flere grunner til å holde seg borte fra det som er galt, og som verden er opptatt av. Sønnen min, som ble døpt da han var 15, synes det er en beskyttelse å være døpt. Han har sagt at ’man tenker ikke engang på å gjøre noe som er i strid med Jehovas lov’. Dåpen er en sterk motivasjon til å gjøre det som er rett.»

Hvis du har lært barna dine å adlyde Jehova og selv er et godt eksempel, kan du ha tillit til at de vil fortsette å adlyde ham etter at de er blitt døpt. I Ordspråkene 20:7 står det: «Den rettferdige vandrer i sin ulastelighet. Lykkelige er hans sønner etter ham.»

Jeg vil helst at barna mine skal nå visse mål først. De unge bør lære å arbeide, slik at de med tiden kan forsørge seg selv. Men det er farlig å oppmuntre dem til å anta en livsstil som dreier seg om utdanning og økonomisk trygghet i stedet for om den sanne tilbedelse. Angående «korn» som blir sådd – ordet om Riket – men som ikke vokser, sa Jesus: «Det som ble sådd blant tornene, det er den som hører ordet, men den bekymring som hører denne tingenes ordning til, og rikdommens bedragerske makt kveler ordet, og han blir uten frukt.» (Matt 13:22) Planer som lar åndelighet komme i andre rekke i forhold til verdslige mål, kan kvele et ungt menneskes ønske om å tjene Gud.

En erfaren eldste sa følgende om unge som er kvalifisert til å bli døpt, men som har foreldre som vil at de skal vente: «Hvis en ungdom som ønsker å bli døpt, blir holdt igjen, kan det sette en stopper for hans åndelige framgang og føre til at han mister motet.» En reisende tilsynsmann skrev: «En ungdom kan begynne å føle seg usikker eller mindreverdig åndelig sett. Han vil kanskje vende seg til verden for å føle at han får til noe.»

[Bilde]

Bør universitetet komme først?

[Bilde på side 3]

En som er nokså ung, kan tydelig vise at han er en disippel

[Bilde på side 3]

Møteforberedelser og møtedeltagelse

[Bilde på side 4]

Lydighet mot foreldrene

[Bilde på side 4]

Felttjeneste

[Bilde på side 4]

Personlige bønner