1. Timoteus 4:1–16

4  Men det inspirerte ordet* sier klart og tydelig at det kommer tider da noen skal falle fra troen fordi de lytter til villedende inspirerte uttalelser*+ og demoners lære.  De vil lytte til hyklerske ord fra løgnere,+ slike som har en brennemerket samvittighet.*  Disse forbyr folk å gifte seg+ og påbyr dem å holde seg borte fra visse typer mat+ – mat som Gud har skapt for at den skal nytes+ med takk av dem som har tro+ og nøyaktig kunnskap om sannheten.  For alt det Gud har skapt, er godt,+ og ikke noe skal forkastes+ når det tas imot med takk.  Det blir nemlig gjort hellig ved Guds ord og bønn.  Når du gir brødrene denne veiledningen, vil du være en god tjener for Kristus Jesus. Og troens og den gode læres ord, den læren som du nøye har fulgt, vil gi deg næring.+  Men avvis usanne historier+ som er uten respekt for det som er hellig, slike historier som noen gamle kvinner forteller. Arbeid* derimot målbevisst for å vise gudhengivenhet.  For fysisk trening er nyttig til litt, men gudhengivenheten er nyttig til alt. Til den er det nemlig knyttet et løfte som gjelder både livet nå og det som skal komme.+  Denne uttalelsen er pålitelig og fortjener å bli fullt ut godtatt. 10  Det er derfor vi arbeider hardt og anstrenger oss.+ For vi har satt vårt håp til en levende Gud, som er en Frelser+ for alle slags mennesker,+ særlig for de trofaste. 11  Fortsett å gi disse påbudene og å lære andre dem. 12  La ingen se ned på deg fordi du er ung. Bli i stedet et eksempel for de trofaste når det gjelder tale, oppførsel, kjærlighet, tro og renhet. 13  Fortsett ivrig å ta deg av opplesning,+ formaning* og undervisning, helt til jeg kommer. 14  Ikke forsøm den gaven som er i deg, den du fikk på grunnlag av en profeti da eldsterådet la hendene på deg.+ 15  Tenk grundig* over alt dette, og gå helt opp i det, så alle tydelig kan se at du gjør framskritt. 16  Pass hele tiden på deg selv og på din undervisning.*+ Fortsett med dette, for ved å gjøre det skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg.+

Fotnoter

Bokst.: «ånden».
Bokst.: «villedende ånder».
Dvs. en samvittighet som er blitt følelsesløs lik hud som er brent med et svijern.
Bokst.: «Tren».
El.: «oppmuntring».
El.: «Mediter».
El.: «at du er et godt eksempel og en god lærer».

Studienoter

Multimedia