Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vi lærer om Gud av hans profeter

Vi lærer om Gud av hans profeter

I fortiden ga Gud menneskene viktige budskaper gjennom sine profeter. Kan disse budskapene vise oss hvordan vi kan bli velsignet av Gud? Ja, det kan de. La oss se hva vi kan lære av tre trofaste profeter.

ABRAHAM

Gud, som ikke gjør forskjell på folk, ønsker å velsigne alle mennesker.

Gud lovte profeten Abraham: «Alle jordens slekter skal bli velsignet gjennom deg.» – 1. Mosebok 12:3.

Hva lærer vi? Gud elsker oss veldig høyt og ønsker å velsigne alle familier – menn, kvinner og barn – som er lydige mot ham.

MOSES

Gud er barmhjertig og velsigner dem som går inn for å bli kjent med ham.

Den Allmektige ga profeten Moses makt til å gjøre store mirakler. Likevel ba Moses: «Gjør meg kjent med dine veier, det ber jeg om, så jeg kan kjenne deg og fortsette å ha din velvilje.» (2. Mosebok 33:13) Gud likte det Moses ba om, og velsignet ham med mer kunnskap om sine veier og egenskaper. Moses lærte for eksempel at Skaperen er «en barmhjertig og medfølende Gud». – 2. Mosebok 34:6, 7.

Hva lærer vi? Gud ønsker å velsigne oss alle – menn, kvinner og barn – hvis vi går inn for å bli bedre kjent med ham. I De hellige skrifter forteller han oss hvordan vi skal tilbe ham, og at han sterkt ønsker å vise oss velvilje og velsigne oss.

 JESUS

Jesus følte med andre og helbredet alle slags sykdommer og funksjonshemninger

Vi kan få Guds evige velsignelser hvis vi lærer om Jesus og det han gjorde og lærte andre.

Guds Ord forteller mye om Jesu liv og lære. Gud ga Jesus kraft til å gjøre mange store mirakler, for eksempel helbrede blinde, døve og lamme. Han ga til og med døde livet tilbake. På den måten viste Jesus hvilke velsignelser Gud vil gi menneskene i framtiden. Han forklarte hvordan hver og en av oss kan få del i disse velsignelsene: «Dette fører til evig liv: at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» – Johannes 17:3.

Jesus var medfølende, mild og vennlig. Han kom med denne kjærlige invitasjonen: «Lær av meg, for jeg er mild av sinn og ydmyk av hjerte, og dere skal få ny styrke.» (Matteus 11:29) Dette fikk menn og kvinner, unge og gamle, til å strømme til ham. Jesus behandlet ikke kvinner dårlig, slik mange på hans tid gjorde, men han behandlet dem med vennlighet, verdighet og respekt.

Hva lærer vi? Jesus viste andre dyp kjærlighet, og ved sitt eksempel satte han standarden for hvordan vi bør behandle hverandre.

JESUS ER IKKE DEN ALLMEKTIGE GUD

De hellige skrifter sier at ‘det er én Gud’, og at Jesus Kristus var Guds ydmyke sendebud. (1. Korinter 8:6) Jesus sa at Gud er større enn ham, og at Gud hadde sendt ham til jorden. – Johannes 11:41, 42; 14:28. *

^ avsn. 17 Du kan lære mer om Jesus Kristus i brosjyren Ekte tro – nøkkelen til et lykkelig liv, delene 8 og 9. Den er tilgjengelig på www.jw.org.