Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 DEL 8

Messias står fram

Messias står fram

MER enn 500 år etter at Daniel kom med sin profeti om Messias, viste Guds engel Gabriel seg for en ung kvinne, Maria, som var jomfru og var etterkommer av kong David. «Vær hilset, du høyt begunstigede; Jehova er med deg», sa Gabriel til henne. (Lukas 1:28) Men Maria ble redd. Hva kunne Gabriels hilsen bety?

Gabriel fortalte Maria at hun skulle føde Messias

«Frykt ikke, Maria, for du har funnet velvilje hos Gud; og se, du skal unnfange i ditt morsliv og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus», fortalte Gabriel. «Jehova Gud skal gi ham hans far Davids trone, . . . og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» (Lukas 1:30–33) For noen fantastiske nyheter! Hun skulle føde Messias, den ’ætten’ man hadde ventet så lenge på!

Før det hadde gått et år, ble Jesus født i Betlehem. Den natten sa en engel til noen gjetere som var i det samme området: «Se, jeg forkynner et godt budskap for dere om en stor glede . . . , for i dag er det født dere en Frelser, som er Kristus, Herren, i Davids by.» (Lukas 2:10, 11) Senere flyttet Jesu familie til Nasaret, der Jesus vokste opp.

I år 29 – nettopp det året da Messias skulle komme, ifølge profetien – begynte Jesus å tjene som Guds profet, og han var da «omkring tretti år gammel». (Lukas 3:23) Etter hvert var det mange som forstod at han var blitt sendt av Gud. De sa: «En stor profet er blitt oppreist blant oss.» (Lukas 7:16, 17) Hva var det Jesus lærte andre?

Jesus lærte folk å elske og tilbe Gud: Han sa: «Jehova vår Gud er én Jehova, og du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av hele din styrke.» (Markus 12:29, 30) Han sa også: «Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.» – Lukas 4:8.

Jesus oppfordret folk til å elske hverandre: «Du skal elske din neste som deg selv», sa han. (Markus 12:31) Han sa også: «Alt dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem; det er i virkeligheten dette Loven og Profetene går ut på.» – Matteus 7:12.

 Jesus var ivrig etter å fortelle andre om Guds rike: «Jeg [må] forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for», sa han. (Lukas 4:43) Hvorfor er Guds rike så viktig?

Skriftene viser at Guds rike er en regjering i himmelen som skal herske over jorden. Gud har utnevnt Jesus, Messias, til å være Konge i Riket. Profeten Daniel fikk i et syn av noe som skulle skje i himmelen, se Gud gi Messias «herredømme og verdighet og rike». (Daniel 7:14) Dette riket skal gjøre hele jorden til et paradis og belønne Guds tjenere med evig liv. Er ikke dette det beste budskapet som finnes?