Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kan du hjelpe andre, uansett alder, nasjonalitet eller religion?

De som hjelper dem som trenger det, blir velsignet

De som hjelper dem som trenger det, blir velsignet

Mange mennesker verden over har ikke nok mat eller et sted å bo. Og mange trenger et håp for framtiden. Det vi gjør for å hjelpe slike mennesker, kan føre til at vi blir godkjent og velsignet av Gud. Hvordan kan vi si det?

HVA DE HELLIGE SKRIFTER SIER

«Den som viser vennlighet mot den fattige, låner til Jehova, og Han vil lønne ham for det han gjør.» – ORDSPRÅKENE 19:17.

HVA DET VIL SI Å HJELPE DEM SOM TRENGER DET

Jesus fortalte en lignelse om en mann som var blitt overfalt av noen ransmenn og ble liggende igjen halvdød. (Lukas 10:29–37) En hjelpsom fremmed stoppet og tok seg av den hardt sårede mannen. Det gjorde han selv om han hadde en annen etnisk bakgrunn.

Denne gode mannen ga den skadede ikke bare førstehjelp og materiell hjelp – ved det han gjorde, hjalp han ham også følelsesmessig.

Hva kan vi lære av denne lignelsen? Jesus viste at vi bør hjelpe dem som trenger det, på de måtene vi kan. (Ordspråkene 14:31) De hellige skrifter lærer at Gud snart skal gjøre slutt på fattigdom og lidelse. Men hvordan og når skal han gjøre det? Den neste artikkelen handler om hvilke velsignelser vår kjærlige Skaper har lovt for framtiden.