Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Gud, «som hører bønner», vil gjerne lytte til oss. – SALME 65:2

Fortsett å be om Guds velvilje

Fortsett å be om Guds velvilje

Gud har gitt menneskene en helt unik gave – evnen til å kommunisere med ham i bønn og til å fortelle ham om sine tanker og følelser. Profeten David sa i en bønn til Gud: «Du som hører bønner, til deg skal alle slags mennesker komme.» (Salme 65:2) Men hvordan kan vi be for å bli hørt og velsignet av Gud?

BE YDMYKE BØNNER FRA HJERTET

Gjennom dine personlige bønner kan du åpne ditt hjerte for Gud – du kan fortelle ham akkurat hva du tenker og føler. (Salme 62:8) Den Allmektige setter stor pris på oppriktige bønner du ber fra hjertet.

BRUK GUDS PERSONLIGE NAVN NÅR DU BER

Selv om Gud har mange titler, for eksempel Herren, Skaperen og Den Hellige, har han bare ett personlig navn. Gjennom sin profet Jesaja sa han: «Jeg er Jehova, det er mitt navn.» (Jesaja 42:8) Navnet Jehova står omkring 7000 ganger i De hellige skrifter. Mange profeter brukte Guds personlige navn når de kommuniserte med ham. Abraham sa for eksempel: ‘Jehova, la meg fortsette å tale.’ (1. Mosebok 18:30) Vi bør også bruke Guds navn, Jehova, når vi ber.

BE PÅ DITT EGET SPRÅK

Gud forstår våre tanker og følelser uansett hvilket språk vi snakker. Hans Ord forsikrer oss om at «Gud ikke gjør forskjell på folk», men at «han tar imot alle som har dyp respekt for ham og gjør det som er rett, uansett hvilken nasjon de tilhører». – Apostlenes gjerninger 10:34, 35.

Men for å bli velsignet av Gud må vi gjøre mer enn å be. De neste artiklene tar for seg hva vi må gjøre.