Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Akkurat som en sjef bruker en sekretær til å skrive et brev, brukte Gud noen trofaste mennesker til å skrive ned De hellige skrifter

Hvordan Skaperen åpenbarer sine kjærlige løfter

Hvordan Skaperen åpenbarer sine kjærlige løfter

I tidens løp har vår Skaper kommunisert med mennesker gjennom engler og profeter. I tillegg har han valgt å få sitt budskap og sine løfter skrevet ned. Disse løftene fra Gud gjør at du kan ha håp om å oppleve store velsignelser i framtiden. Hvordan kan du finne ut hva Guds løfter går ut på?

Guds budskap til oss finner vi i De hellige skrifter. (2. Timoteus 3:16) Hvordan var det Gud brukte profeter til å skrive ned hans budskap? Han overførte sine tanker til skribentenes sinn, og så skrev de dem ned. (2. Peter 1:21) Vi kan illustrere det: Hvis en sjef bruker en sekretær til å skrive et brev på hans vegne, ser vi på brevet som et brev som kommer fra sjefen, ikke fra sekretæren. Det er på lignende måte med De hellige skrifter. De kommer fra Gud – det er han som er Forfatteren – selv om han brukte mennesker til å skrive dem ned.

GUDS ORD HAR STOR UTBREDELSE

Guds budskap er så viktig at han vil at alle mennesker skal lese det og forstå det. Hans ‘evige gode budskap’ er nå lett tilgjengelig for «hver nasjon og hver stamme og hver språkgruppe». (Åpenbaringen 14:6) Hele Guds skrevne Ord eller deler av det er tilgjengelig på over 3000 språk – mange flere enn noen annen bok.