Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Jorden skal gi sin grøde. Gud, vår Gud, skal velsigne oss.» – SALME 67:6

Du kan få oppleve vår Skapers velsignelser i all evighet

Du kan få oppleve vår Skapers velsignelser i all evighet

Gud lovte profeten Abraham at en av hans etterkommere skulle bringe velsignelser til «alle jordens nasjoner». (1. Mosebok 22:18) Hvem skulle den etterkommeren være?

For nesten 2000 år siden fikk Jesus, som var en etterkommer av Abraham, makt av Gud til å gjøre store mirakler. Disse miraklene var noe av det som viste at det løftet Gud hadde gitt Abraham angående nasjonene, ville bli oppfylt ved hjelp av Jesus. – Galaterne 3:14.

De miraklene Jesus gjorde, bidro til å identifisere ham som den som Gud hadde valgt til å velsigne menneskene. De viste også på hvilke måter Gud vil bruke ham til å velsigne menneskene i all evighet. Legg merke til hvordan de miraklene Jesus gjorde, framhever noen av de fine egenskapene hans.

Kjærlig omtanke – Jesus helbredet syke.

En gang en spedalsk mann bønnfalt Jesus om å helbrede ham, tok Jesus på ham og sa: «Det vil jeg.» Og i samme øyeblikk ble mannen frisk. – Markus 1:40–42.

Gavmildhet – Jesus ga sultne mat.

Jesus ville ikke at folk skulle sulte. Mer enn én gang mettet han tusener av mennesker mirakuløst ved hjelp av noen få brød og noen få små fisker. (Matteus 14:17–21; 15:32–38) Da alle hadde spist seg mette, var det fortsatt mye mat igjen.

Medfølelse – Jesus ga døde livet tilbake.

Da en enke mistet sin eneste sønn, den eneste som kunne ta seg av henne, syntes Jesus «inderlig synd på henne» og ga den døde sønnen hennes livet tilbake. – Lukas 7:12–15.