Matteus 15:1–39

15  Da kom det noen fariseere og skriftlærde+ fra Jerusalem til Jesus og sa:  «Hvorfor bryter disiplene dine tradisjonen fra tidligere tider? De vasker for eksempel ikke hendene+ når de skal spise.»+  Han svarte: «Og hvorfor bryter dere Guds bud på grunn av deres tradisjon?+  Gud sa for eksempel: ‘Du skal ære din far og din mor’,+ og: ‘Den som snakker hånlig om* sin far eller mor, skal dø.’*+  Men dere lærer at hvis noen sier til sin far eller mor: ‘Det jeg eier som kunne vært brukt til å hjelpe deg, er noe jeg har lovt å gi til Gud’,+  så behøver han ikke å ære sin far i det hele tatt. På denne måten har dere satt Guds ord til side på grunn av deres tradisjon.+  Dere hyklere, Jesaja profeterte treffende om dere da han sa:+  ‘Dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg.  De tilber meg forgjeves, for de læresetningene de holder fram, er menneskebud.’»+ 10  Så ba han folkemengden komme nærmere og sa til dem: «Hør og få tak i meningen:+ 11  Det som gjør et menneske urent, er ikke det som kommer inn i munnen, men det som går ut av den.»+ 12  Da kom disiplene og sa til ham: «Vet du at fariseerne tok anstøt da de hørte det du sa?»+ 13  Han svarte: «Hver plante som min himmelske Far ikke har plantet, skal bli rykket opp med roten. 14  Ikke bry dere om dem. De er blinde veiledere. Og når en blind leder en blind, vil begge falle i en grøft.»*+ 15  Da sa Peter: «Forklar illustrasjonen for oss.»+ 16  Jesus svarte: «Forstår dere ikke, dere heller?+ 17  Vet dere ikke at alt som kommer inn i munnen, passerer gjennom magen og til slutt havner i kloakken?* 18  Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det er det som gjør et menneske urent.+ 19  Fra hjertet kommer for eksempel onde tanker:+ mord, utroskap, seksuell umoral, tyveri, falske anklager og blasfemi. 20  Det er dette som gjør et menneske urent, men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent.» 21  Jesus gikk nå derfra og dro til området omkring Tyrus og Sidon.+ 22  Da kom en fønikisk kvinne fra dette området og ropte høyt: «Ha barmhjertighet med meg, Herre, Davids Sønn! Datteren min er demonbesatt og har det forferdelig.»+ 23  Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene hans kom da og ba ham inntrengende: «Send henne bort, for hun fortsetter å rope etter oss.» 24  Han svarte: «Jeg er ikke blitt sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels folk.»+ 25  Men kvinnen kom og bøyde seg for ham i dyp respekt og sa: «Herre, hjelp meg!» 26  Da svarte han: «Det er ikke riktig å ta brødet fra barna og kaste det til hundevalpene.» 27  Hun sa: «Det er sant, Herre, men hundevalpene spiser jo av smulene som faller fra bordet hos herrene deres.»+ 28  Da svarte Jesus henne: «Du* har stor tro. Det skal bli som du ønsker.» Og i samme øyeblikk ble datteren hennes helbredet. 29  Jesus dro så derfra og kom til Galilẹa-sjøen.+ Han gikk opp i fjellet og satte seg der. 30  Da kom store folkemengder til ham, og de hadde med seg lamme,* blinde, stumme og folk som hadde fått alvorlige skader, og mange andre. Disse ble lagt ved føttene hans, og han helbredet dem.+ 31  Folkemengden ble forbløffet da de så at de stumme kunne snakke, at de lamme kunne gå, at de blinde kunne se, og at de med alvorlige skader ble gjort friske. Og de æret Israels Gud.+ 32  Jesus kalte så disiplene sine til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folkemengden,+ for de har allerede vært hos meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted,* for da kan de bli helt utmattet på veien.»+ 33  Men disiplene sa til ham: «Hvor skal vi få tak i nok brød til å mette så mange mennesker her på dette øde stedet?»+ 34  Jesus sa til dem: «Hvor mange brød har dere?» De svarte: «Sju, og noen små fisker.» 35  Han ga da folkemengden beskjed om å sette seg ned på bakken. 36  Så tok han de sju brødene og fiskene og takket Gud. Han brøt dem i biter og begynte å gi dem til disiplene, og disiplene ga dem videre til folkemengden.+ 37  Og alle spiste og ble mette. Etterpå samlet man opp de stykkene som var blitt til overs, og fylte sju store kurver.+ 38  De som hadde spist, var 4000 menn og dessuten kvinner og barn. 39  Da han hadde sendt folkemengden bort, gikk han i båten og dro til Magadạn-området.+

Fotnoter

El.: «som fornærmer; som forbanner; som snakker ondt om».
El.: «visselig dø».
El.: «grop».
El.: «latrinen; avtredet».
Bokst.: «Kvinne, du».
El.: «bevegelseshemmede; halte».
El.: «sende dem av sted uten mat (fastende)».

Studienoter

vasker ... hendene: Det siktes til seremoniell rensing i samsvar med tradisjonen, ikke til det å vaske hendene av hygieniske grunner. Senere stiller Den babylonske Talmud (Sotah 4b) det å spise med uvaskede hender i klasse med det å ha seksuell omgang med en prostituert, og den sier at de som ikke er nøye med å vaske hendene, vil bli «utryddet fra verden».

noe jeg har lovt å gi til Gud: Eller: «en gave viet til Gud». De skriftlærde og fariseerne lærte folk at penger, eiendeler eller noe annet som en person lovte å gi til Gud, tilhørte templet. Ifølge denne tradisjonen kunne en sønn beholde en gave som var viet til Gud, og bruke den selv, samtidig som han sa at den var satt til side som en gave til templet. Det ser ut til at noen prøvde å slippe unna ansvaret for å ta seg av foreldrene sine ved å vie eiendelene sine til Gud på denne måten. – Mt 15:6.

hyklere: Se studienote til Mt 6:2.

hyklerne: Det greske ordet hypokritẹs ble opprinnelig brukt om greske (og senere romerske) skuespillere som brukte store masker som var laget for å forsterke stemmen. Ordet ble etter hvert brukt i overført betydning om en som skjuler sine egentlige hensikter eller sin personlighet ved å gjøre seg annerledes enn det han virkelig er. De «hyklerne» Jesus omtaler her, er de jødiske religiøse lederne. – Mt 6:5, 16.

illustrasjonen: Eller: «lignelsen». – Se studienote til Mt 13:3.

illustrasjoner: Eller: «lignelser». Det greske ordet parabolẹ, som bokstavelig betyr «det å stille ved siden av (sammen med)», kan sikte til en lignelse, et ordtak eller en illustrasjon. Jesus forklarte ofte noe ved å ‘stille det ved siden av’, eller sammenligne det med, noe annet. (Mr 4:30) Illustrasjonene hans var korte og besto ofte av en enkel, oppdiktet fortelling som fikk fram en åndelig sannhet eller en etisk lærdom.

utroskap: Eller: «ekteskapsbrudd». Her brukes flertallsformen av det greske ordet for «utroskap», eller «ekteskapsbrudd» (moikheia). Ordet kan i denne formen gjengis med «tilfeller av utroskap (ekteskapsbrudd)». – Se Ordforklaringer: «Utroskap».

seksuell umoral: Her brukes flertallsformen av det greske ordet porneia. Ordet kan i denne formen gjengis med «tilfeller av seksuell umoral». – Se studienote til Mt 5:32 og Ordforklaringer.

seksuell umoral: Det greske ordet porneia er et generelt begrep som dekker all seksuell omgang som er ulovlig ifølge Bibelen. Det omfatter utroskap, prostitusjon, seksuell omgang mellom ugifte personer, homoseksuelle handlinger og seksuell omgang med dyr. – Se Ordforklaringer.

Davids sønn: Uttrykket framhever at Jesus er arvingen til den pakten om Riket som skulle oppfylles på en i Davids slektslinje.

viste: Eller: «se, da viste». Det greske ordet idou, som svarer til «se», brukes ofte for å rette oppmerksomheten mot det som kommer. Det oppmuntrer leseren til å se for seg det som skjer, eller merke seg en detalj i en beretning. Det brukes også for å framheve noe eller for å introdusere noe nytt eller overraskende. I De kristne greske skrifter brukes dette greske ordet flest ganger i Matteus og Lukas og i Åpenbaringen. Et tilsvarende uttrykk brukes ofte i De hebraiske skrifter.

syrisk-fønikisk: At kvinnen blir omtalt som både «syrisk» og «fønikisk», skyldes trolig at Fønikia var en del av den romerske provinsen Syria. – Se studienote til Mt 15:22, der kvinnen blir omtalt som «fønikisk», eller «kanaaneisk».

bøyde seg for ham i dyp respekt: Eller: «viste ham ærbødighet; hyllet ham». Ved å tiltale Jesus som «Davids Sønn» (Mt 15:22) viser tydeligvis denne ikke-jødiske kvinnen at hun anerkjenner ham som den lovte Messias. Hun bøyer seg for ham i dyp respekt, ikke fordi hun betrakter ham som Gud eller en guddom, men fordi hun ser på ham som Guds representant. – Se studienoter til Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26.

Da kom: Eller: «Se, da kom». – Se studienote til Mt 1:20.

fønikisk: Eller: «kanaaneisk». Gresk: Khananaia. De tidlige innbyggerne i Fønikia stammet fra Kanaan, sønnesønn av Noah (1Mo 9:18; 10:6), og med tiden kom dette navnet i første rekke til å betegne Fønikia. – Se studienote til Mr 7:26, der kvinnen blir omtalt som «syrisk-fønikisk».

Davids Sønn: Se studienoter til Mt 1:1; 15:25.

bøyde seg for ham i dyp respekt: Eller: «viste ham ærbødighet». Også i De hebraiske skrifter står det at folk bøyde seg ned når de møtte profeter, konger eller andre som representerte Gud. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Kg 1:16; 2Kg 4:36, 37) Denne mannen forsto tydeligvis at han snakket med en Guds representant som hadde makt til å helbrede mennesker. Det var passende å bøye seg ned som uttrykk for respekt for den som Jehova hadde utvalgt til å være konge. – Mt 9:18; les mer om det greske ordet som er brukt her, i studienote til Mt 2:2.

bøye oss for ham i dyp respekt: Når det greske verbet proskynẹo sikter til det å tilbe Gud eller en guddom, blir det gjengitt med «tilbe». Men her spurte astrologene etter «han som er født til å være jødenes konge», så i denne sammenhengen siktes det tydeligvis til det å hylle eller å bøye seg i dyp respekt for en jordisk konge, ikke for en gud. Ordet blir brukt på lignende måte i Mr 15:18, 19 om de soldatene som hånlig «bøyde seg» for Jesus og kalte ham «jødenes konge». – Se studienote til Mt 18:26.

bøyde seg da for ham i dyp respekt: Eller: «viste ham da ærbødighet; hyllet ham da». De anerkjente Jesus som Guds representant. De bøyde seg for ham i dyp respekt, ikke fordi de betraktet ham som Gud eller en guddom, men fordi de så på ham som «Guds Sønn». – Se studienoter til Mt 2:2; 8:2; 18:26.

bøyde seg for ham i dyp respekt: Eller: «viste ham ærbødighet; hyllet ham». Når det greske verbet proskynẹo sikter til det å tilbe Gud eller en guddom, blir det gjengitt med «tilbe». Men i denne sammenhengen sikter det til at en slave viser respekt for en som har myndighet over ham, og underordner seg ham. – Se studienoter til Mt 2:2; 8:2.

bøyde seg for ham i dyp respekt: Eller: «viste ham ærbødighet; hyllet ham». Ved å tiltale Jesus som «Davids Sønn» (Mt 15:22) viser tydeligvis denne ikke-jødiske kvinnen at hun anerkjenner ham som den lovte Messias. Hun bøyer seg for ham i dyp respekt, ikke fordi hun betrakter ham som Gud eller en guddom, men fordi hun ser på ham som Guds representant. – Se studienoter til Mt 2:2; 8:2; 14:33; 18:26.

barna ... hundevalpene: Siden hunder ifølge Moseloven var urene, bruker Bibelen ofte ordet «hund» i nedsettende betydning. (3Mo 11:27; Mt 7:6; Flp 3:2; Åp 22:15) Men i både Markus’ (7:​27) og Matteus’ gjengivelse av det Jesus sa, brukes diminutivformen av ordet, slik at det kan oversettes med «liten hund» eller «hundevalp», noe som mildner sammenligningen. Det er altså mulig at Jesus brukte et varmt uttrykk som kunne brukes om kjæledyr som noen ikke-jøder hadde i hjemmet sitt. Ved å sammenligne israelitter med ‘barn’ og ikke-jøder med ‘hundevalper’ sa Jesus tydeligvis noe om prioritering. I et hjem der det var både barn og hunder, ville barna få mat først.

de med alvorlige skader ble gjort friske: Disse ordene er utelatt i enkelte håndskrifter, men de er tatt med i de fleste gamle håndskrifter og i mange senere håndskrifter.

synes inderlig synd på: Eller: «har medlidenhet med». – Se studienote til Mt 9:36.

syntes han inderlig synd på: Dette uttrykket er oversatt fra det greske verbet splagkhnịzomai, som er beslektet med ordet for «innvoller» (splạgkhna). Det betegner en intens følelse man kjenner dypt inne i kroppen, og er et av de sterkeste ordene på gresk for medlidenhet.

kurver: Dette var muligens små vidjekurver som man hadde med på reise, og som ble båret i en snor. Man tror at de rommet cirka 7,5 liter. – Se studienoter til Mt 16:9, 10.

en kurv: Lukas bruker her det greske ordet sfyrịs, som også brukes i Matteus og Markus om de sju kurvene som man fylte med det som ble til overs etter at Jesus hadde mettet 4000 menn. (Se studienote til Mt 15:37.) Ordet betegner en stor proviantkurv eller en annen større kurv. Da Paulus fortalte de kristne i Korint om denne flukten, brukte han det greske ordet sargạne, som betegner en «flettet kurv» av enten reip eller kvister. Begge disse ordene kan brukes om den samme typen stor kurv. – 2Kt 11:32, 33.

store kurver: Eller: «proviantkurver». Det ser ut til at det greske ordet som er brukt her, sfyrịs, betegner en type kurv som er større enn de kurvene som ble brukt ved en tidligere anledning, da Jesus mettet omkring 5000 menn. (Se studienote til Mt 14:20.) Det samme greske ordet blir brukt om den ‘kurven’ som Paulus ble firt ned i da han kom seg ut av Damaskus gjennom en åpning i bymuren. – Se studienote til Apg 9:25.

og dessuten kvinner og barn: Det er bare Matteus som nevner kvinner og barn i forbindelse med dette miraklet. Det er mulig at det i alt var over 12 000 som ble mettet ved denne anledningen.

Magadan: Man kjenner i vår tid ikke til noe sted som kalles Magadan i områdene ved Galilea-sjøen. Men noen forskere mener at Magadan er det samme som Magdala, som man mener tilsvarer Khirbet Majdal (Migdal), som ligger cirka 6 km nordnordvest for Tiberias. I parallellberetningen (Mr 8:10) blir området kalt Dalmanuta. – Se Tillegg B10.

Multimedia

Kurver
Kurver

Bibelen bruker forskjellige ord om ulike typer kurver. Etter at Jesus ved et mirakel hadde mettet 5000 menn, står det at man fylte tolv kurver da man samlet opp de stykkene som var til overs. Det greske ordet som blir brukt her, antyder at dette var relativt små vidjekurver som man kunne bære i hånden. Men det er et annet gresk ord som blir brukt om de sju kurvene som ble fylt med det som var til overs den gangen Jesus mettet omkring 4000 menn. (Mr 8:8, 9) Dette ordet betegner en stor proviantkurv eller en annen større kurv, og det er det samme greske ordet som blir brukt om den kurven som Paulus ble firt ned i da han kom seg ut av Damaskus gjennom en åpning i bymuren. – Apg 9:25.

Magadan ved Galilea-sjøen
Magadan ved Galilea-sjøen

Etter at Jesus har mettet 4000 menn og dessuten kvinner og barn, drar han og disiplene med båt til Magadan-området ved vestbredden av Galilea-sjøen. I Markus’ parallellberetning blir området kalt Dalmanuta. – Mr 8:10. Mer detaljerte kart over Jesu tjeneste finnes i Tillegg A7-D.