Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wonderen die binnenkort gebeuren

Wonderen die binnenkort gebeuren

 Wonderen die binnenkort gebeuren

ALS u een gecompliceerde operatie zou moeten ondergaan, hoe zou u zich dan voelen als u erachter kwam dat de chirurg nog nooit zo’n operatie heeft uitgevoerd? Natuurlijk zou u daar niet blij mee zijn. Maar als u nu te horen kreeg dat de arts een van de beste chirurgen in zijn vakgebied is en dat hij al honderden van zulke operaties met succes heeft uitgevoerd? Dan zou u er toch veel meer vertrouwen in hebben dat hij ook u kan helpen?

De zieke wereld waar we in leven heeft een ingrijpende ’operatie’ nodig. Jehovah God heeft in zijn Woord, de Bijbel, beloofd dat hij van de aarde weer een paradijs zal maken (2 Petrus 3:13). Maar dan moet eerst alle slechtheid uitgeroeid worden (Psalm 37:9-11; Spreuken 2:21, 22). Alle ellende om ons heen moet verdwijnen voordat de aarde een paradijs kan worden. Daar is letterlijk een wonder voor nodig! — Openbaring 21:4, 5.

Jehovah’s Getuigen geloven dat die drastische veranderingen binnenkort gaan gebeuren, want de wonderen die Jehovah God al gedaan heeft, bewijzen dat hij de macht heeft om zijn beloften waar te maken. Vergelijk eens zes van de wonderen in de Bijbel met de Bijbelse beloften voor de toekomst.

 Probeer steeds meer te weten te komen over de Bijbelse beloften voor onze toekomst. Hoe groter uw geloof wordt, hoe sterker uw hoop zal zijn — de hoop om in een tijd te leven waarin u zelf voordeel zult hebben van de wonderen die Jehovah doet.

 [Kader/Illustraties op blz. 9, 10]

WONDER:

JEZUS GAF DUIZENDEN MENSEN TE ETEN MET EEN PAAR BRODEN EN VISSEN. — MATTHEÜS 14:13-21; MARKUS 8:1-9; JOHANNES 6:1-14.

BELOFTE:

De aarde zelf zal stellig haar opbrengst geven; God, onze God, zal ons zegenen.” — PSALM 67:6.

WAT DAT VOOR ONS BETEKENT:

NIEMAND ZAL OOIT NOG HONGER LIJDEN.

WONDER:

JEZUS GAF BLINDEN HET GEZICHTSVERMOGEN TERUG. — MATTHEÜS 9:27-31; MARKUS 8:22-26.

BELOFTE:

De ogen der blinden [zullen] geopend worden.” — JESAJA 35:5.

WAT DAT VOOR ONS BETEKENT:

ALLE BLINDEN ZULLEN WEER KUNNEN ZIEN.

WONDER:

JEZUS GENAS GEHANDICAPTEN. — MATTHEÜS 11:5, 6; JOHANNES 5:3-9.

BELOFTE:

De kreupele [zal] klimmen net als een hert.” — JESAJA 35:6.

WAT DAT VOOR ONS BETEKENT:

ALLE HANDICAPS ZULLEN GENEZEN WORDEN.

WONDER:

JEZUS GENAS VEEL VERSCHILLENDE ZIEKTEN. — MARKUS 1:32-34; LUKAS 4:40.

BELOFTE:

„Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek.’” — JESAJA 33:24.

WAT DAT VOOR ONS BETEKENT:

ALLE ZIEKTEN ZULLEN VERDWENEN ZIJN. WE ZULLEN VOLMAAKT GEZOND ZIJN.

WONDER:

JEZUS HAD CONTROLE OVER DE NATUURKRACHTEN. — MATTHEÜS 8:23-27; LUKAS 8:22-25.

BELOFTE:

„Zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en hun vrucht eten. Zij zullen niet voor niets zwoegen.” — JESAJA 65:21, 23.

„Mijn volk moet in een vredige verblijfplaats wonen en in woonsteden van volledig vertrouwen en in ongestoorde rustplaatsen.” — JESAJA 32:18.

WAT DAT VOOR ONS BETEKENT:

ER ZULLEN GEEN NATUURRAMPEN MEER ZIJN.

WONDER:

JEZUS WEKTE DODEN OP. — MATTHEÜS 9:18-26; LUKAS 7:11-17.

BELOFTE:

„Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, (...) te voorschijn zullen komen.” — JOHANNES 5:28, 29.

De zee gaf de doden in haar op, en de dood en Hades gaven de doden in hen op.” — OPENBARING 20:13.

WAT DAT VOOR ONS BETEKENT:

ONZE GESTORVEN DIERBAREN ZULLEN WEER LEVEN.