Spreuken 2:1-22

2  Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemten mijn geboden als een schat bewaart+   door naar wijsheid je oor te spitsen+en naar inzicht je hart te neigen,+   als je bovendien roept om verstand+en je stem verheft om inzicht,+   als je ernaar blijft zoeken als naar zilver+en ernaar blijft speuren als naar verborgen schatten,+   dan ga je begrijpen wat ontzag voor Jehovah is+en dan zul je de kennis van God vinden.+   Want Jehovah zelf geeft wijsheid,+uit zijn mond komen kennis en inzicht.   Hij heeft een schat aan praktische wijsheid voor de oprechten. Hij is een schild voor wie oprecht* hun weg gaan.+   Hij waakt over de paden van het rechten hij beschermt de weg van zijn loyalen.+   Dan zul je begrijpen wat rechtvaardig, eerlijk en oprecht is,wat de goede weg is.+ 10  Als wijsheid in je hart komt+en kennis aangenaam wordt voor je ziel,*+ 11  zal denkvermogen over je waken+en inzicht je beschermen 12  om je te redden van het slechte pad,van de man die verkeerde dingen spreekt,+ 13  van hen die de oprechte paden verlatenom de wegen van de duisternis te bewandelen,+ 14  van hen die genieten van kwaaddoen,die een pervers genoegen hebben in slechtheid, 15  die op kromme paden lopenen van wie alle wegen sluw zijn. 16  Het zal je redden van de verdorven* vrouw,van de gladde* woorden van de immorele* vrouw,+ 17  die de goede vriend* van haar jeugd verlaat+en het verbond* van haar God vergeet. 18  Want haar huis zinkt weg in de dooden haar paden* leiden naar wie machteloos zijn in de dood.+ 19  Wie omgang met haar hebben,* keren nooit terug,ze bereiken de paden van het leven niet meer.+ 20  Volg dus de weg van goede mensenen blijf op de paden van de rechtvaardigen,+ 21  want alleen de oprechten zullen op de aarde wonenen de onberispelijken* zullen daar blijven.+ 22  De slechte mensen zullen van de aarde worden verwijderd+en de verraders zullen ervan worden weggerukt.+

Voetnoten

Of ‘rechtschapen’.
Lett.: ‘vreemde’. Kennelijk een vrouw die moreel vervreemd is van God.
Of ‘verleidende’.
Lett.: ‘buitenlandse’. Kennelijk een vrouw die moreel vervreemd is van God.
Of ‘de echtgenoot’.
Lett.: ‘sporen’.
Lett.: ‘bij haar binnengaan’.
Of ‘degenen die rechtschapen blijven’.

Aantekeningen

Media