Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wat is het einde?

Wat is het einde?

 Wat is het einde?

„. . . en dan zal het einde komen.” — MATTHEÜS 24:14.

HET einde van de wereld schijnt een fascinerend thema te zijn. Boeken, films en tijdschriften, variërend van humoristisch tot wetenschappelijk, schetsen een verscheidenheid aan doemscenario’s, zoals vernietiging door een kernoorlog, een botsing met een asteroïde, een dodelijk virus, niet te beheersen klimaatverandering, of een invasie vanuit de ruimte.

Ook de religieuze opvattingen lopen uiteen; velen leren dat „het einde” een eind zal maken aan al het leven op aarde. Een theoloog gebruikt in een commentaar op Mattheüs 24:14 deze onheilspellende woorden: „Dit is een van de belangrijkste verzen in heel het Woord van God (...) Onze generatie staat voor een potentiële verwoesting van zulke totale proporties dat maar weinigen zich de afschuwelijke realiteit proberen voor te stellen.”

Zulke zienswijzen gaan vaak voorbij aan een belangrijk feit: Jehovah God heeft de aarde ’stevig bevestigd’; hij ’heeft haar niet louter voor niets geschapen, maar geformeerd om ook bewoond te worden’ (Jesaja 45:18). Toen Jezus over „het einde” sprak, bedoelde hij dus niet dat de aarde vernietigd zou worden, en ook niet dat de mensheid uitgeroeid zou worden. Hij bedoelde dat de goddelozen, de mensen die koppig weigeren in overeenstemming met Jehovah’s liefdevolle leiding te leven, gedood zouden worden.

Laten we eens een voorbeeld nemen. Stel dat u de eigenaar bent van een prachtig huis en er mensen gratis in laat wonen. Sommige bewoners leven in vrede met elkaar en onderhouden uw huis goed. Maar andere zorgen constant voor problemen, vechten met elkaar en vallen de nette bewoners lastig. Ze beschadigen uw eigendommen en reageren absoluut niet als u probeert hen daarmee te laten stoppen.

 Wat zou u doen om het probleem op te lossen? Zou u uw huis slopen? Natuurlijk niet. Waarschijnlijk zou u de slechte bewoners uit huis zetten en de schade herstellen.

Jehovah zal net zoiets doen. Hij liet de psalmist opschrijven: „De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden, maar wie op Jehovah hopen, díé zullen de aarde bezitten. En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:9-11).

De apostel Petrus sprak over hetzelfde onderwerp. Onder Gods leiding schreef hij dat er „van oudsher hemelen waren en een aarde, compact staande uit het water en te midden van water; en door die middelen werd de toenmalige wereld vernietigd toen ze door water werd overstroomd” (2 Petrus 3:5, 6). Hier had hij het over de zondvloed. De goddeloze mensenwereld werd vernietigd, maar de aarde niet. Die wereldomvattende vloed werd „voor goddelozen tot een voorbeeld gesteld (...) van komende dingen” (2 Petrus 2:6).

Petrus voegde eraan toe: „De hemelen en de aarde van nu [zijn] voor het vuur opgespaard.” Als we hier stoppen met lezen, kunnen we op het verkeerde been gezet worden. Maar verderop heeft hij het over „de vernietiging der goddeloze mensen”. Het gaat dus niet om de vernietiging van de aarde maar van de goddelozen. Wat komt er daarna? Petrus schreef: „Er zijn nieuwe hemelen [Gods Messiaanse koninkrijk] en een nieuwe aarde [een rechtvaardige mensenmaatschappij], die wij overeenkomstig zijn belofte verwachten, en daarin zal rechtvaardigheid wonen” (2 Petrus 3:7, 13).

Bijbelprofetieën laten ook zien dat „het einde” dichtbij is. In Mattheüs 24:3-14 en 2 Timotheüs 3:1-5 kunt u hier bewijzen van vinden. *

Vindt u het vreemd dat er zo veel verwarring bestaat over Mattheüs 24:14, een vers dat zelfs een kind kan begrijpen? Daar is een verklaring voor. Satan heeft mensen verblind voor de kostbare waarheden uit Gods Woord (2 Korinthiërs 4:4). Ook heeft God zijn voornemens verborgen voor trotse mensen en ze aan nederigen onthuld. Jezus zei in dit verband: „Ik loof u in het openbaar, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen voor de wijzen en intellectuelen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard” (Mattheüs 11:25). Wat is het een eer bij de nederigen te horen die echt begrijpen wat Gods koninkrijk is en die kunnen uitzien naar de zegeningen die dat koninkrijk gaat brengen voor iedereen die het ondersteunt!

[Voetnoot]

^ ¶11 Zie voor details hfst. 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratie op blz. 9]

Het Koninkrijk zal „het einde” betekenen voor alle slechtheid op aarde