Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wie prediken het goede nieuws?

Wie prediken het goede nieuws?

 Wie prediken het goede nieuws?

„. . . zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt.” — MATTHEÜS 24:14.

HET goede nieuws wordt wereldwijd gepredikt door Jehovah’s Getuigen. Ze doen dat op allerlei manieren. Eén manier is . . .

Het gesproken woord. Jehovah’s Getuigen gaan met het goede nieuws naar mensen toe, net zoals Jezus en zijn leerlingen dat deden (Lukas 8:1; 10:1). Ze wachten niet gewoon tot de mensen naar hen toe komen. Alle Getuigen, en dat zijn er ruim zeven miljoen, geven getuigenis over Gods koninkrijk. Ze prediken van huis tot huis, op straat, via de telefoon en op andere manieren. Het afgelopen jaar hebben de Getuigen daar meer dan anderhalf miljard uur aan besteed.

Ze onderwijzen anderen niet alleen over Gods koninkrijk maar over alles wat Jezus geboden heeft (Mattheüs 28:20). Ze leiden op geregelde basis meer dan acht miljoen gratis Bijbelstudies bij mensen thuis.

De Getuigen prediken wereldwijd, in 236 landen. Ze prediken tot mensen van allerlei achtergronden. Ze prediken op het platteland en in de stad, in de Amazonejungle en de Siberische taiga, in Afrikaanse woestijnen en de Himalaja. Ze worden hier niet voor betaald; ze prediken op eigen kosten en in hun vrije tijd, gemotiveerd door liefde voor God en hun naaste. Ze maken het goede nieuws ook bekend met behulp van . . .

De gedrukte bladzijde. Dit tijdschrift, met de volledige titel De Wachttoren — Aankondiger van Jehovah’s koninkrijk, wordt momenteel in 185 talen uitgegeven en heeft een oplage van ruim 42 miljoen. Het tijdschrift Ontwaakt!, dat ook het Koninkrijk verkondigt, wordt in 83 talen uitgegeven en heeft een oplage van zo’n 40 miljoen.

De Getuigen produceren en verspreiden Bijbelse boeken, brochures, folders, cd’s/mp3’s en dvd’s in zo’n 540 talen. Alleen al in de afgelopen tien jaar waren dat meer dan twintig miljard stuks, gemiddeld ongeveer drie voor elke persoon op aarde!

Jehovah’s Getuigen hebben ook verschillende Bijbelvertalingen gedrukt of laten drukken. De Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — vertaald, gedrukt en verspreid door de Getuigen — is nu geheel of gedeeltelijk in 96 talen verkrijgbaar. Er zijn meer dan 166 miljoen exemplaren van verspreid. De Getuigen maken het goede nieuws van het Koninkrijk ook bekend . . .

Op christelijke vergaderingen. De vergaderingen die wekelijks in de plaatselijke Koninkrijkszaal worden gehouden, zijn niet alleen religieuze diensten; er wordt ook onderwijs gegeven.  Er worden lezingen gehouden over Bijbelse onderwerpen, en de Bijbel wordt bestudeerd aan de hand van De Wachttoren en andere publicaties. Op de vergaderingen leren de Getuigen ook effectiever te worden in het verkondigen van het goede nieuws.

De Getuigen bestuderen in ruim 107.000 gemeenten over de hele wereld hetzelfde materiaal, wat tot hun eenheid bijdraagt. Op deze vergaderingen is iedereen welkom. Er worden geen collectes gehouden. Natuurlijk zou dit allemaal weinig betekenen als de Getuigen niet in praktijk zouden brengen wat ze prediken. Daarom proberen ze het goede nieuws aan te bevelen . . .

Door hun voorbeeld. Ze proberen voorbeeldig te zijn in christelijk gedrag en ze doen hun best anderen te behandelen zoals ze graag zelf behandeld willen worden (Mattheüs 7:12). Hoewel ze onvolmaakt zijn en soms tekortschieten, willen ze oprecht liefde tonen voor alle mensen, niet alleen door het goede nieuws te prediken maar ook door zo veel mogelijk op andere manieren te helpen.

Jehovah’s Getuigen proberen niet de wereld te bekeren met hun predikingswerk. Als dat werk naar Jehovah’s tevredenheid is gedaan, zal zoals Jezus heeft voorzegd het einde komen. Wat betekent dat voor de aarde en voor ons als mensen?

[Illustratie op blz. 7]

Jehovah’s Getuigen prediken het goede nieuws wereldwijd