De tweede brief aan Timotheüs 3:1-17

3  Maar weet dat er in de laatste dagen+ zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.  Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.  Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.  Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten.+ Keer je af van hen.  Uit hun midden komen mannen die zich op een sluwe manier bij gezinnen indringen en zwakke vrouwen in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en zich door allerlei verlangens laten leiden,  die zich altijd laten onderwijzen en toch nooit tot nauwkeurige kennis van de waarheid kunnen komen.  Zoals Ja̱nnes en Ja̱mbres zich tegen Mozes hebben verzet, zo blijven zij zich tegen de waarheid verzetten. Zulke mensen hebben een totaal verdorven geest en zijn afgekeurd wat het geloof betreft.  Maar ze zullen niet verder komen, want iedereen zal duidelijk zien hoe dwaas* ze zijn. Zo ging het ook bij die twee mannen.+ 10  Maar jij hebt mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswandel,+ mijn doel, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde, mijn volharding 11  en in vervolgingen en lijden, in wat mij is overkomen in Antiochi̱ë,+ Iko̱nium+ en Lystra.+ Ik heb die vervolgingen doorstaan, en de Heer heeft me daar steeds uit gered.+ 12  Trouwens, iedereen die toegewijd aan God en als volgeling van Christus Jezus wil leven, zal vervolgd worden.+ 13  Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger vervallen. Ze misleiden anderen en worden zelf misleid.+ 14  Jij moet echter blijven bij wat je hebt geleerd en waarin je bent gaan geloven doordat je daarvan overtuigd werd.+ Want je weet van wie je het hebt geleerd 15  en je kent van jongs af aan+ de heilige geschriften,+ die je wijs kunnen maken voor redding door geloof in Christus Jezus.+ 16  De hele Schrift is door God geïnspireerd+ en nuttig om te onderwijzen,+ terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid,+ 17  zodat een man van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk.

Voetnoten

Of ‘dom’.

Aantekeningen

Media