Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Titelpagina/Uitgeverspagina

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

© 2018, 2019

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-9205 U.S.A.

UITGEVERS

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Deze publicatie is niet voor de verkoop bestemd maar wordt verschaft als onderdeel van het wereldwijde Bijbelse onderwijzingswerk van Jehovah’s Getuigen.

De afbeeldingen en de video’s in de Mediagalerij zijn gebaseerd op uitgebreide research. Maar het zijn slechts artistieke impressies en soms zijn ze gekozen uit meerdere mogelijke weergaven.

New World Translation of the Holy Scriptures (Study Edition)

Dutch (nwtsty-O)

Genesis © 2018

Exodus © 2018

Leviticus © 2018

Numeri © 2018

Deuteronomium © 2018

Jozua © 2018

Rechters © 2018

Ruth © 2018

1 Samuël © 2018

2 Samuël © 2018

1 Koningen © 2018

2 Koningen © 2018

1 Kronieken © 2018

2 Kronieken © 2018

Ezra © 2018

Nehemia © 2018

Esther © 2018

Job © 2018

Psalmen © 2018

Spreuken © 2018

Prediker © 2018

Hooglied © 2018

Jesaja © 2018

Jeremia © 2018

Klaagliederen © 2018

Ezechiël © 2018

Daniël © 2018

Hosea © 2018

Joël © 2018

Amos © 2018

Obadja © 2018

Jona © 2018

Micha © 2018

Nahum © 2018

Habakuk © 2018

Zefanja © 2018

Haggaï © 2018

Zacharia © 2018

Maleachi © 2018

Mattheüs © 2018, 2019

Markus © 2018, 2019

Lukas © 2018, 2019

Johannes © 2018, 2019

Handelingen © 2018, 2019

Romeinen © 2018

1 Korinthiërs © 2018

2 Korinthiërs © 2018

Galaten © 2018

Efeziërs © 2018

Filippenzen © 2018

Kolossenzen © 2018

1 Thessalonicenzen © 2018

2 Thessalonicenzen © 2018

1 Timotheüs © 2018

2 Timotheüs © 2018

Titus © 2018

Filemon © 2018

Hebreeën © 2018

Jakobus © 2018

1 Petrus © 2018

2 Petrus © 2018

1 Johannes © 2018

2 Johannes © 2018

3 Johannes © 2018

Judas © 2018

Openbaring © 2018