Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een uiterst belangrijke profetie

Een uiterst belangrijke profetie

 Een uiterst belangrijke profetie

„Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.” — MATTHEÜS 24:14.

BIJBELGELEERDEN zijn het erover eens dat dit een heel belangrijk vers is. Het is belangrijk omdat het over een wereldomvattend werk gaat. En het geeft aan dat christenen een predikingswerk moeten verrichten, voorafgaand aan de gewichtige, verreikende gebeurtenis die Jezus „het einde” noemde.

Dat profetische vers gaat in deze tijd in vervulling. U bent erbij betrokken, want het goede nieuws omvat zowel een uitnodiging als een waarschuwing. Het stelt u voor een keuze: wilt u Gods koninkrijk accepteren of u ertegen verzetten? Wat u kiest, is rechtstreeks van invloed op uw leven.

Kijk eens naar de context. Een paar dagen voordat Jezus werd terechtgesteld, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en vroegen hem naar de toekomst. Ze wilden weten wanneer Gods koninkrijk, waar Jezus zo vaak over gesproken had, opgericht zou worden. Ze wilden ook meer weten over „het besluit van het samenstel van dingen”, of zoals sommige vertalingen die uitdrukking weergeven, „het einde der wereld” (Mattheüs 24:3, Petrus Canisiusvertaling).

Jezus antwoordde dat er grote oorlogen, hongersnoden, epidemieën en zware aardbevingen zouden zijn. Hij zei ook dat de wetteloosheid zou toenemen, valsreligieuze leiders velen zouden misleiden en ware christenen gehaat en vervolgd zouden worden. Dat was allemaal slecht nieuws (Mattheüs 24:4-13; Lukas 21:11).

Maar er was ook goed nieuws. Jezus sprak daarna de hierboven aangehaalde profetie uit, die mensen eeuwenlang heeft gefascineerd en gemotiveerd. Hoewel velen het eens zijn over de belangrijkheid van die woorden, zijn ze het niet eens over de betekenis ervan. Wat is het goede nieuws precies? Wat is het Koninkrijk? Wanneer en door wie zal deze profetie vervuld worden? En wat is „het einde”? Laten we eens zien.

[Illustratie op blz. 2, 3]

 Facsimile van het Washingtonmanuscript van de vier evangeliën. Mattheüs 24:14 is geaccentueerd

[Verantwoording]

From the book Facsimile of the Washington Manuscript of the Four Gospels in the Freer Collection 1912