Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 2

Het begin van Jezus’ bediening

‘Kijk, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!’ — Johannes 1:29

Het begin van Jezus’ bediening

IN DIT DEEL

HOOFDSTUK 12

Jezus wordt gedoopt

Waarom werd Jezus gedoopt hoewel hij nooit had gezondigd?

HOOFDSTUK 13

Leer van Jezus’ reactie op verleidingen

De verleidingen waarmee Jezus te maken kreeg, leren ons twee belangrijke feiten over de Duivel.

HOOFDSTUK 14

Jezus begint discipelen te maken

Wat overtuigde de eerste zes discipelen van Jezus ervan dat ze de Messias hadden gevonden?

HOOFDSTUK 15

Jezus’ eerste wonder

Jezus laat zijn moeder merken dat hij zich nu door zijn hemelse Vader laat leiden en niet door haar.

HOOFDSTUK 16

Jezus toont ijver voor de ware aanbidding

Gods wet biedt mensen de mogelijkheid in Jeruzalem dieren te kopen om te offeren, dus waarom is Jezus kwaad op de handelaars in de tempel?

HOOFDSTUK 17

Nikodemus krijgt ’s nachts onderwijs van Jezus

Wat betekent het ‘opnieuw geboren’ te worden?

HOOFDSTUK 18

Jezus wordt meer, Johannes wordt minder

De discipelen van Johannes de Doper zijn jaloers, maar Johannes niet.

HOOFDSTUK 19

Jezus onderwijst een Samaritaanse vrouw

Jezus vertelt haar iets wat hij kennelijk nog aan niemand heeft verteld.