Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 5

Jezus’ latere bediening ten oosten van de Jordaan

‘Veel mensen gingen in hem geloven.’ — Johannes 10:42

Jezus’ latere bediening ten oosten van de Jordaan

IN DIT DEEL

HOOFDSTUK 82

Jezus’ bediening in Perea

Jezus legt zijn toehoorders uit wat ervoor nodig is om gered te worden. Zijn raad was toen belangrijk, en is dat nog steeds.

HOOFDSTUK 83

Wie worden door God uitgenodigd?

Tijdens een maaltijd bij een farizeeër vertelt Jezus een illustratie over een groot feestmaal. Welke belangrijke les heeft hij voor al Gods aanbidders?

HOOFDSTUK 84

Wat het betekent een discipel te zijn

Jezus laat er geen misverstand over bestaan: het is een ernstige verantwoordelijkheid om een discipel van hem te zijn. Sommigen zijn misschien geschokt door zijn woorden.

HOOFDSTUK 85

Vreugde over een zondaar die berouw heeft

De farizeeën en schriftgeleerden hebben kritiek op Jezus omdat hij omgaat met het gewone volk. Met twee illustraties laat hij zien hoe God denkt over zondaars.

HOOFDSTUK 86

De terugkeer van de verloren zoon

Wat kunnen we leren van de Jezus’ illustratie van de verloren zoon?

HOOFDSTUK 87

Toon praktische wijsheid: Denk vooruit

Jezus vertelt een illustratie over een sluwe, onrechtvaardige beheerder en geeft een verrassende toepassing.

HOOFDSTUK 88

De rijke man en Lazarus: Een grote verandering

Voor een goed begrip van deze gelijkenis is het belangrijk om te weten wie worden afgebeeld door de twee hoofdfiguren.

HOOFDSTUK 89

Jezus onderwijst in Perea op weg naar Judea

Wat hebben we nodig om anderen te kunnen vergeven, zelfs als ze telkens tegen ons zondigen?

HOOFDSTUK 90

‘De opstanding en het leven’

Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat iedereen die in hem gelooft ‘nooit zal sterven’?

HOOFDSTUK 91

Lazarus wordt uit de dood opgewekt

Welke twee feiten maken het zelfs voor Jezus’ tegenstanders onmogelijk dit wonder te ontkennen?

HOOFDSTUK 92

Tien melaatsen worden genezen, één is dankbaar

De genezen man is niet alleen Jezus dankbaar, maar ook iemand anders.

HOOFDSTUK 93

De Mensenzoon zal geopenbaard worden

In welk opzicht zal Christus’ aanwezigheid zijn als de bliksem?

HOOFDSTUK 94

De noodzaak van gebed en nederigheid

Met zijn illustratie over een weduwe en een slechte rechter vestigt Jezus de aandacht op een belangrijke eigenschap.

HOOFDSTUK 95

Lessen over echtscheiding en over kinderen

Jezus denkt heel anders over kinderen dan zijn discipelen. Wat is de les voor ons?

HOOFDSTUK 96

Jezus praat met een rijke jonge bestuurder

Wat brengt Jezus ertoe te zeggen dat een kameel makkelijker door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat?

HOOFDSTUK 97

De illustratie van de arbeiders in de wijngaard

Hoe worden de eersten de laatsten, en de laatsten de eersten?

HOOFDSTUK 98

De apostelen verlangen nog steeds naar aanzien

Jakobus en Johannes willen graag een belangrijke positie in het Koninkrijk. Maar ze zijn niet de enigen.

HOOFDSTUK 99

Jezus geneest twee blinde mannen en helpt Zacheüs

Jezus geneest een blinde man in de buurt van Jericho. De Bijbelverslagen hierover lijken elkaar tegen te spreken. Hoe blijken ze toch overeen te stemmen?

HOOFDSTUK 100

De illustratie van de tien minen

Wat bedoelde Jezus toen hij zei: ‘Wie heeft, zal meer krijgen. Maar van wie niets heeft, zal zelfs wat hij heeft worden afgenomen’?