Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

De weg, de waarheid, het leven

De weg, de waarheid, het leven

Ongetwijfeld hoor je graag goed nieuws. Gelukkig is dat er ook. Heel goed nieuws zelfs, voor jou en degenen van wie je houdt.

Dit goede nieuws staat in de Bijbel, een boek dat de Schepper van het universum, Jehovah God, lang geleden heeft laten schrijven. In deze publicatie zullen we ons concentreren op vier Bijbelboeken die heel goed nieuws bevatten voor ons allemaal. De boeken zijn genoemd naar degenen die door God werden gebruikt om ze te schrijven: Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.

Deze vier verslagen worden vaak de evangeliën genoemd. Ze vertellen alle vier het evangelie — of goede nieuws — over Jezus. Hij is Gods middel tot redding en zal als Koning van Gods hemelse Koninkrijk eeuwige zegeningen brengen voor iedereen die in hem gelooft (Markus 10:17, 30; 13:13).

WAAROM VIER EVANGELIËN?

Je hebt je misschien weleens afgevraagd waarom God vier verslagen over Jezus’ leven en onderwijs heeft laten opschrijven.

Het heeft zeker voordelen dat we vier afzonderlijke verslagen hebben. Stel je de volgende situatie eens voor: vier mannen staan te luisteren naar een bekende leraar. De man tegenover de leraar heeft een belastingkantoor. De man rechts is arts. Degene die links staat is visser en een heel goede vriend van de leraar. En de vierde man kijkt toe van een afstandje, hij is jonger dan de anderen. Ze zijn allemaal betrouwbaar en hebben hun eigen benadering en interesses. Als elk van hen opschrijft wat de leraar allemaal zegt en doet, is het logisch dat de vier verslagen verschillende details en gebeurtenissen bevatten. We kunnen een compleet beeld krijgen van wat de leraar heeft gezegd en gedaan door elk verslag te bekijken en in gedachte te houden dat elke schrijver zijn eigen invalshoek en bedoeling had. Dit laat zien hoe goed het is dat we vier verschillende verslagen hebben over het leven van de Grote Onderwijzer, Jezus.

Sta ook eens stil bij het volgende. De belastingambtenaar schrijft zijn verslag voor mensen met een Joodse achtergrond, dus ordent hij sommige  lessen of gebeurtenissen op een manier die past bij zijn doelgroep. De arts legt nadruk op de genezing van zieken en gehandicapten, dus laat hij soms dingen weg die de ambtenaar wel noemt, of hij beschrijft gebeurtenissen in een andere volgorde. De goede vriend beklemtoont de eigenschappen en gevoelens van de leraar. Het verslag van de jongere man is korter, beknopter. Toch is elk verslag nauwkeurig. Dit maakt duidelijk hoe de vier verslagen over Jezus’ leven gezamenlijk bijdragen aan ons begrip van zijn activiteiten, onderwijs en persoonlijkheid.

Mensen gebruiken soms de uitdrukking ‘het evangelie van Mattheüs’ of ‘het evangelie van Johannes’. Dat is niet onjuist, want elk evangelie bevat ‘goed nieuws over Jezus Christus’ (Markus 1:1). Maar eigenlijk is er maar één evangelie: het goede nieuws over Jezus, beschikbaar in de vier verslagen.

Veel studenten van Gods Woord hebben de gebeurtenissen en feiten in Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes vergeleken en geharmoniseerd. Rond het jaar 170 n.Chr. heeft de Syrische schrijver Tatianus zich hiervoor ingezet. Hij erkende deze vier boeken als betrouwbaar en geïnspireerd en stelde het Diatessaron samen, een samenhangend verslag van Jezus’ leven en bediening.

Jezus: De weg, de waarheid, het leven doet hetzelfde, maar nauwkeuriger en vollediger. In deze tijd hebben we namelijk een beter begrip van de vervulling van veel van Jezus’ profetieën en illustraties. Hierdoor is duidelijker geworden wat hij zei en deed, en in welke volgorde dingen zijn gebeurd. Bovendien hebben archeologische ontdekkingen licht geworpen op bepaalde details en op wat de schrijvers in sommige situaties bedoelden. Natuurlijk moeten we niet dogmatisch zijn over de precieze volgorde van elk voorval. Maar de volgorde waarin Jezus: De weg, de waarheid, het leven de gebeurtenissen presenteert, is redelijk en logisch.

DE WEG, DE WAARHEID, HET LEVEN

Probeer bij het lezen van dit boek in gedachten te houden wat de belangrijkste boodschap is voor jou en degenen van wie je houdt. Jezus Christus zelf zei tegen de apostel Thomas: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen via mij kun je bij de Vader komen’ (Johannes 14:6).

Jezus: De weg, de waarheid, het leven zal je helpen te begrijpen in welk opzicht Jezus inderdaad ‘de weg’ is. Alleen via hem kunnen we tot Jehovah God naderen in gebed. Bovendien kunnen we door bemiddeling van Jezus met God worden verzoend (Johannes 16:23; Romeinen 5:8). Kortom, alleen door middel van Jezus kunnen we Gods goedkeuring hebben.

Jezus is ‘de waarheid’. Hij sprak de waarheid en leefde ernaar. Ook vervulde hij veel profetieën die ‘ja werden via hem’ (2 Korinthiërs 1:20; Johannes 1:14). Zulke profetieën maken ons duidelijk dat hij een centrale rol vervult bij het realiseren van Gods voornemen (Openbaring 19:10). Het was alsof met Jezus de waarheid in eigen persoon verscheen.

En Jezus Christus is ‘het leven’. Hij betaalde de losprijs door zijn volmaakte leven en bloed te offeren en maakte zo voor ons ‘het echte leven’ mogelijk, oftewel ‘het eeuwige leven’ (1 Timotheüs 6:12, 19; Efeziërs 1:7; 1 Johannes 1:7). Hij zal ook ‘het leven’ zijn voor miljoenen mensen die zijn gestorven maar die tot leven zullen worden gewekt met het vooruitzicht om voor altijd te leven in het paradijs (Johannes 5:28, 29).

Elk van ons moet Jezus’ rol in Gods voornemen erkennen en waarderen. Geniet ervan meer te leren over Jezus — ‘de weg en de waarheid en het leven’.