Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Index van illustraties (gelijkenissen)

Index van illustraties (gelijkenissen)

De nummers verwijzen naar hoofdstukken.

arbeiders in wijngaard 97

armen uitnodigen voor feestmaal 83

barmhartige Samaritaan 73

belastinginner en farizeeër 94

bereidheid van vader om te geven 35

beste plaatsen kiezen 83

boer die zaait 43

bouwen van een toren 84

denarius betaald aan arbeiders 97

drachme gevonden 85

fundament van huis 35

getrouwe beheerder 78

getrouwe en beleidvolle slaaf 111

Goede Herder 80

graankorrel sterft, draagt dan vrucht 103

hand aan de ploeg slaan 65

hen verzamelt haar kuikens 110

huis gebouwd op rotsgrond 35

kameel door oog van naald 96

kinderen op marktplein 39

koning die oorlog overweegt 84

koning die schuld kwijtscheldt 64

koning organiseert bruiloftsfeest 107

minen 100

moordzuchtige wijnbouwers 106

mosterdzaadje, geloof 89

mosterdzaadje, Koninkrijk 43

mug uitzeven, kameel doorslikken 109

nauwe poort 35

nieuwe lap stof op oud kleed 28

nieuwe wijn, oude wijnzakken 28

onrechtvaardige beheerder 87

onreine geest komt terug 42

oog van naald 96

parel die heel kostbaar is 43

parels voor de zwijnen 35

rijke man bouwt voorraadschuren 77

rijke man en Lazarus 88

schapen en bokken 114

schat verborgen in veld 43

slaaf die terugkomt van het land 89

slaaf weigert te vergeven 64

slaven wachten op komst van meester 78

sleepnet 43

splinter in oog van broeder 35

talenten 113

tarwe en onkruid 43

tien maagden 112

twee mannen met een schuld 40

twee zonen naar wijngaard gestuurd 106

uitnodiging voor feestmaal afgeslagen 83

verloren drachme 85

verloren schaap 63

verloren zoon 86

vijgenboom 79

vissers van mensen 22

vogels en lelies 35

vriend die blijft aandringen 74

ware wijnstok 120

weduwe en rechter 94

wijnbouwers doden zoon van landeigenaar 106

zaad op verschillende soorten grond 43

zaaier die slaapt 43

zoon die verloren was 86

zout van de aarde 35

zuurdesem door meel gemengd 43

zuurdesem van farizeeën 58

INDEX VAN KADERS

‘De tijd kwam dat ze zich (...) moesten reinigen’ 6

Reizen naar Jeruzalem 10

Wie waren de Samaritanen? 19

Door demonen bezeten 23

Twee illustraties 28

De kracht van herhaling 35

Zijn zweet is als druppels bloed 123

Het Bloedveld 127

Geseling 129

‘Aan de paal’ 132