Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 3

Jezus’ grote bediening in Galilea

‘Het Koninkrijk van de hemel is nabij.’ — Mattheüs 4:17

Jezus’ grote bediening in Galilea

IN DIT DEEL

HOOFDSTUK 20

Een tweede wonder in Kana

Jezus geneest een jongen ruim 25 kilometer bij hem vandaan.

HOOFDSTUK 21

In de synagoge van Nazareth

Wat zei Jezus waardoor de mensen uit zijn woonplaats hem wilden doden?

HOOFDSTUK 22

Vier discipelen worden vissers van mensen

Jezus nodigt ze uit om te beginnen met een andere vorm van vissen.

HOOFDSTUK 23

Jezus verricht grote wonderen in Kapernaüm

Als Jezus demonen uitdrijft, verbiedt hij ze te zeggen dat hij de Zoon van God is. Waarom?

HOOFDSTUK 24

Jezus breidt zijn bediening in Galilea uit

Mensen komen bij Jezus om genezen te worden, maar hij legt uit dat zijn bediening in feite een groter doel heeft.

HOOFDSTUK 25

Medegevoel met een melaatse

Een eenvoudige maar krachtige uitspraak van Jezus bewijst dat hij echt geeft om degenen die hij geneest.

HOOFDSTUK 26

‘Je zonden zijn je vergeven’

Welk verband bestaat er volgens Jezus tussen zonde en ziekte?

HOOFDSTUK 27

Jezus nodigt Mattheüs uit zijn volgeling te worden

Waarom gaat Jezus om met beruchte zondaars?

HOOFDSTUK 28

Waarom vasten Jezus’ discipelen niet?

Jezus antwoordt met een illustratie over nieuwe wijn in oude zakken.

HOOFDSTUK 29

Mag je op de sabbat iets goeds doen voor een ander?

Waarom is de genezing van een man die al 38 jaar ziek is, voor de Joden een reden om Jezus te vervolgen?

HOOFDSTUK 30

De band tussen Jezus en zijn Vader

De Joden denken dat Jezus zichzelf gelijk maakt aan God, maar Jezus maakt duidelijk dat hij ondergeschikt is aan God.

HOOFDSTUK 31

Graan plukken op de sabbat

Waarom noemt Jezus zichzelf ‘Heer van de sabbat’?

HOOFDSTUK 32

Wat is toegestaan op de sabbat?

De sadduceeën en de farizeeën liggen normaal gesproken met elkaar overhoop, maar ze hebben nu een gemeenschappelijke vijand.

HOOFDSTUK 33

Jesaja’s profetie gaat in vervulling

Waarom zegt Jezus nadrukkelijk tegen degenen die hij geneest dat ze anderen niet mogen vertellen wie hij is of wat hij heeft gedaan?

HOOFDSTUK 34

Jezus kiest twaalf apostelen

Wat is het verschil tussen een apostel en een discipel?

HOOFDSTUK 35

De beroemde Bergrede

Leer meer over belangrijke onderwerpen uit Jezus’ toespraak.

HOOFDSTUK 36

Een legerofficier met een groot geloof

Waarom is Jezus verbaasd over deze legerofficier?

HOOFDSTUK 37

Jezus wekt de zoon van een weduwe tot leven

De mensen die erbij waren, beseften de diepere betekenis van dit wonder.

HOOFDSTUK 38

Johannes wil meer weten van Jezus

Waarom vraagt Johannes de Doper of Jezus de Messias is? Twijfelt hij soms?

HOOFDSTUK 39

Een koppige generatie

Jezus zegt dat de Oordeelsdag voor Kapernaüm, de stad die zijn thuisbasis was, moeilijker te verdragen zal zijn dan voor Sodom.

HOOFDSTUK 40

Een les over vergeven

Jezus vergaf de zonden van een vrouw die misschien wel een prostituee was. Bedoelde hij dat het niet zo erg is om Gods wetten te overtreden?

HOOFDSTUK 41

Jezus’ wonderen: Uit welke bron?

Jezus’ broers denken dat hij zijn verstand heeft verloren.

HOOFDSTUK 42

Jezus wijst de farizeeën terecht

Wat is ‘het teken van de profeet Jona’?

HOOFDSTUK 43

Illustraties over het Koninkrijk

Jezus vertelt acht illustraties om verschillende aspecten van het Koninkrijk van de hemel uit te leggen.

HOOFDSTUK 44

Jezus brengt een storm tot bedaren

Jezus geeft een voorproefje van het leven onder het bestuur van zijn Koninkrijk.

HOOFDSTUK 45

Machtiger dan de demonen

Kan iemand in de macht zijn van meerdere demonen?

HOOFDSTUK 46

Genezen door Jezus’ kleding aan te raken

Jezus toont zijn macht en medegevoel bij deze ontroerende gebeurtenis.

HOOFDSTUK 47

Een jong meisje komt weer tot leven!

Mensen lachen Jezus uit als hij zegt dat een overleden meisje gewoon slaapt. Wat weet hij dat zij niet weten?

HOOFDSTUK 48

Ondanks wonderen afgewezen, zelfs in Nazareth

De mensen in Nazareth wijzen Jezus af, niet vanwege zijn onderwijs of zijn wonderen, maar om een andere reden.

HOOFDSTUK 49

Jezus predikt in Galilea en leidt de apostelen op

Wat wordt precies bedoeld met de uitdrukking ‘Het Koninkrijk van de hemel is nabij’?

HOOFDSTUK 50

Voorbereid om te prediken ondanks vervolging

Waarom zegt Jezus tegen de apostelen dat ze bij vervolging moeten vluchten, als ze niet bang hoeven te zijn om dood te gaan?

HOOFDSTUK 51

Moord tijdens een verjaardagsfeest

Herodes is in de ban van de dans van Salomé. Daarom belooft hij haar te geven wat ze maar wil. Wat is haar lugubere verzoek?

HOOFDSTUK 52

Duizenden gevoed met een paar broden en wat vis

Jezus’ wonder is zo veelbetekenend dat het in alle vier evangeliën wordt vermeld.

HOOFDSTUK 53

Een leider die de natuurkrachten beheerst

Welke lessen leren de apostelen als Jezus over het water loopt en de storm tot bedaren brengt?

HOOFDSTUK 54

Jezus is ‘het brood van het leven’

Waarom bestraft Jezus een groep mensen terwijl ze juist veel moeite hebben gedaan om bij hem te komen?

HOOFDSTUK 55

Velen zijn geschokt door wat Jezus zegt

Jezus zegt iets wat zo schokkend is dat veel van zijn discipelen hem in de steek laten.

HOOFDSTUK 56

Wat maakt iemand echt onrein?

Is het wat de mond ingaat, of wat de mond uitkomt?

HOOFDSTUK 57

Jezus geneest een meisje en een dove man

Waarom is een vrouw niet beledigd als Jezus de mensen van haar volk vergelijkt met hondjes?

HOOFDSTUK 58

Een wonder en een waarschuwing

Jezus’ discipelen begrijpen eindelijk wat Jezus met zuurdesem bedoelt.

HOOFDSTUK 59

Wie is de Mensenzoon?

Wat zijn de sleutels van het Koninkrijk? Wie gebruikt ze en waarvoor?

HOOFDSTUK 60

De transfiguratie: Christus als glorieuze Koning

Wat was de transfiguratie? En wat betekende dit visioen?

HOOFDSTUK 61

Jezus geneest een jongen die bezeten is

Volgens Jezus kon een jongen niet worden genezen door een gebrek aan geloof. Maar wie had niet genoeg geloof? Die jongen, zijn vader of Jezus’ eigen discipelen?

HOOFDSTUK 62

Een belangrijke les over nederigheid

Volwassen mannen leren iets belangrijks van een klein kind.

HOOFDSTUK 63

Nog meer belangrijke raad voor de apostelen

Hij beschrijft drie stappen die gevolgd moeten worden bij de behandeling van ernstige kwesties tussen geloofsgenoten.

HOOFDSTUK 64

De noodzaak om te vergeven

Met de illustratie van de onbarmhartige slaaf laat Jezus zien hoe belangrijk het voor God is dat we bereid zijn anderen te vergeven.

HOOFDSTUK 65

Onderwijzen tijdens een reis naar Jeruzalem

Tijdens drie korte gesprekken benoemt Jezus enkele houdingen die iemand kunnen belemmeren een volgeling van hem te zijn.