Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 DEEL 4

Jezus’ latere bediening in Judea

‘Smeek de Meester van de oogst dat hij werkers stuurt.’ — Lukas 10:2

Jezus’ latere bediening in Judea

IN DIT DEEL

HOOFDSTUK 66

In Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest

Waarom denken sommigen dat Jezus bezeten is door een demon?

HOOFDSTUK 67

’Nog nooit heeft iemand zo gesproken’

Bijna het hele Joodse hooggerechtshof is tegen Jezus, maar één lid durft het voor hem op te nemen.

HOOFDSTUK 68

‘Het licht van de wereld’: De Zoon van God

Jezus zei dat ‘de waarheid je vrij zal maken.’ Maar waarvan?

HOOFDSTUK 69

Wie is hun vader: Abraham of de Duivel?

Jezus maakt duidelijk hoe de kinderen van Abraham herkend kunnen worden. Ook zegt hij wie zijn Vader is.

HOOFDSTUK 70

Jezus geneest een blindgeboren man

De discipelen vragen waarom een man blind geboren is. Heeft hij gezondigd? Hebben zijn ouders gezondigd? Als Jezus de man geneest, wordt hier verschillend op gereageerd.

HOOFDSTUK 71

De farizeeën ondervragen de man die blind was

De redenatie van de blindgeboren man maakt de farizeeën woedend. Waar zijn ouders al bang voor waren, gebeurt: hij wordt uit de synagoge gezet.

HOOFDSTUK 72

Jezus stuurt 70 discipelen eropuit om te prediken

In Judea stuurt Jezus 70 discipelen eropuit om twee aan twee het Koninkrijk te prediken. Waar moeten ze naar mensen op zoek gaan? In de synagogen of bij mensen thuis?

HOOFDSTUK 73

Een Samaritaan bewijst een echte naaste te zijn

Welke belangrijke les kunnen we leren van Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan?

HOOFDSTUK 74

Lessen over gastvrijheid en gebed

Jezus gaat op bezoek bij Maria en Martha. Wat leert hij ze over gastvrijheid? En wat leert hij zijn discipelen over bidden?

HOOFDSTUK 75

Jezus legt uit wat echt gelukkig maakt

Jezus antwoordt zijn tegenstanders, vertelt ze over ‘Gods vinger’ en hoe ‘Gods Koninkrijk ongemerkt bij ze is gekomen’. Ook maakt hij duidelijk hoe mensen echt gelukkig kunnen worden.

HOOFDSTUK 76

Een maaltijd met een farizeeër

Jezus stelt de schijnheiligheid van de farizeeën en schriftgeleerden aan de kaak. Hoe maken ze het de mensen heel moeilijk?

HOOFDSTUK 77

Jezus geeft raad over de waarde van rijkdom

Hij vertelt een illustratie over een rijke man die grotere voorraadschuren bouwt. Voor welk gevaar waarschuwt hij opnieuw?

HOOFDSTUK 78

Een getrouwe beheerder die klaarstaat

Jezus vindt het belangrijk dat zijn discipelen in geestelijk opzicht goed worden verzorgd. Welke rol zou een beheerder daarbij hebben? Waarom is de raad om klaar te staan zo belangrijk?

HOOFDSTUK 79

Waarschuwing voor een komende vernietiging

Jezus zegt dat degenen die hij probeert te helpen berouw moeten hebben. Zullen ze de belangrijke les begrijpen die Jezus ze probeert te leren over hun reputatie bij God?

HOOFDSTUK 80

De Goede Herder en de schaapskooien

De zorg van een herder voor zijn schapen illustreert hoe Jezus zijn discipelen beziet. Maar zullen ze zijn stem herkennen en hem volgen?

HOOFDSTUK 81

Eén met de Vader, maar niet God zelf

Sommige tegenstanders van Jezus beschuldigen hem ervan dat hij zichzelf gelijkstelt aan God. Hoe weerlegt hij hun valse beschuldiging?