Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 29

Mag je op de sabbat iets goeds doen voor een ander?

Mag je op de sabbat iets goeds doen voor een ander?

JOHANNES 5:1-16

  • JEZUS PREDIKT IN JUDEA

  • HIJ GENEEST EEN ZIEKE MAN BIJ EEN WATERBASSIN

Jezus heeft veel tot stand gebracht tijdens zijn uitgebreide bediening in Galilea. Maar hij is niet van plan zich te beperken tot Galilea, zoals blijkt uit wat hij eerder al zei: ‘Ik moet ook in andere steden het goede nieuws van Gods Koninkrijk bekendmaken.’ Hij gaat dan ook prediken ‘in de synagogen van Judea’ (Lukas 4:43, 44). Dit is een goed moment, want het is nu voorjaar en binnenkort zal in Jeruzalem het paschafeest gevierd worden.

Vergeleken met wat we lezen over Jezus’ bediening in Galilea, staat er in de evangeliën maar weinig over zijn werk in Judea. Misschien reageren de mensen in Judea over het algemeen onverschillig. Hoe dan ook, Jezus gaat door met zijn ijverige prediking en doet overal goede werken.

Al gauw is Jezus op weg naar Jeruzalem, de belangrijkste stad van Judea, om daar het Pascha van het jaar 31 te vieren. In het drukke gebied bij de Schaapspoort bevindt zich een groot waterbassin met zuilengangen dat Bethzatha wordt genoemd. Hier komen veel zieken, blinden en kreupelen. Veel mensen geloven namelijk dat je genezen kunt worden door het water in te gaan zodra het in beweging komt.

Het is sabbat en Jezus ziet bij het bassin een man die al 38 jaar ziek is. Jezus vraagt hem: ‘Wil je gezond worden?’ De man antwoordt: ‘Mijnheer, ik heb niemand die mij in het bassin helpt als het water gaat bewegen. Ik ben nauwelijks onderweg of een ander is me al voor’ (Johannes 5:6, 7).

Dan zegt Jezus iets wat de man, en anderen die het horen, moet verbazen: ‘Sta op! Pak je mat op en loop’ (Johannes 5:8). En dat doet de man onmiddellijk. Hij is genezen, pakt zijn mat op en begint te lopen!

In plaats van blij te zijn voor deze man, zeggen de Joden tegen hem: ‘Het is sabbat, en dan mag je geen mat dragen.’ De man antwoordt: ‘Degene die me heeft genezen, zei tegen me: “Pak je mat op en loop”’ (Johannes 5:10, 11). Deze Joden keuren het af dat iemand een genezing heeft verricht op de sabbat.

Ze vragen: ‘Wie is de man die tegen je zei: “Pak je mat op en loop”?’ Dat weet hij niet, ‘want Jezus was in de menigte verdwenen’ (Johannes 5:12, 13). Maar de man zal Jezus nog een keer tegenkomen. Later ontmoet hij Jezus namelijk in de tempel en ontdekt door wie hij is genezen.

De man gaat naar de Joden die hem hadden gevraagd door wie hij was genezen en hij vertelt dat het Jezus was. Daarop gaan de Joden naar Jezus. Willen ze graag weten hoe het komt dat hij zulke wonderen kan doen? Nee, ze hebben juist kritiek op hem omdat hij goede dingen doet op de sabbat. Het is voor hen zelfs een reden om Jezus te gaan vervolgen!