Imibhalo Engakunceda Ukhonze UJehova

Ibhuku leli lizakunceda uthole izindaba eziseBhayibhilini ezingakunceda ekuphileni.

Uxolo, akulamabala ahambelana lokubhalileyo.