TAWALA YA MULIBELELI July 2014 | Ki Kabakalañi Lika ze Maswe ha li Ezahalanga Kwa Batu ba Bande?

Kana Mulimu ki yena ya li tahisanga? Kana ki Karma? Kana ku na ni mukwa wa ku ambuka ka ona manyando ni bumaswe?

TOHO YA TABA

Lika ze Maswe li Atile Hahulu!

Haiba ku na ni Mulimu ya maata ote, ki kabakalañi ha sa silelezangi batu ba bande kwa lika ze maswe?

TOHO YA TABA

Ki Kabakalañi Lika ze Maswe ha li Ezahalanga Kwa Batu ba Bande?

Bibele i talusa lika ze taalu ze tahisezanga batu manyando.

TOHO YA TABA

Za ka Eza Mulimu ka za Bumaswe

Kana mwa tabela ku pila mwa lifasi mo ku si ke kwa ba ni lika ze maswe ze ezahala kwa batu ba bande?

THE BIBLE CHANGES LIVES

Ne ni sa Siyangi Tobolo ya ka ko ne ni ya Kaufela

Bo Annunziato Lugarà ne ba li mwa sikwata sa likebenga, kono ku yo pota kwa Ndu ya Mubuso ne ku cincize bupilo bwa bona.

Mu Swanela ku Kalimela Cwañi Bana ba Mina?

Bibele i talusa lika ze taalu ze tusa mwa ku fa kalimelo ye sebeza.

Kana Mwa Ziba?

Bapangi ba lisepe ba kwaikale, ne panganga cwañi lisepe kuli li si ke za kenya mezi? Litapi ne li bukelezwanga cwañi mwa miteñi ya kwaikale?

Kana Mwa Kona ku Bona Mulimu ya sa Bonwi?

Mu itute mwa ku itusiseza “meeto a lipilu za mina.”

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Kana tapelo ki nzila feela ya kupa ka yona tuso?