MUZUHE! November 2015 | Kana Bulapeli Busweli Bwafela?

Batu babañata babanani mibonelo yeshutana basweli kuzwa mwa bulapeli bwabona.

TOHO YA TABA

Kana Bulapeli Busweli Bwafela?

Bibele neipolofitile ka za lika zesweli kuezahala mwa bulapeli kacenu.

Kupila Inze Nili Sibofu

Kana luli batu babali libofu baakona kuba ni buikoneli bobutuna bwa kuutwa, kulupelela, ni kuswala?

INTERVIEW

Caziba wa Lipalo Utalusa Libaka Halumela ku Mulimu

Ki kabakalañi Gene Hwang, caziba wa lipalo, hanaalemuhile kuli tumelo yahae hailwanisani ni litaba za niti zanaaitutile kwa sikolo?

LITABA ZETUSA MABASI

Mwa Kulumbela Bana

Kunani mulumbelo omunde hahulu okona kutusa hande bana.

KA KUYA KA BIBELE

Kufela Kwa Lifasi

Ki “lifasi” lifi lelika fela? Lifasi likafela cwañi mi ikaba lili?

PUPO YEMAKAZA

Buikoneli Bwa Limela Bwa Kuipangela Lico

Babatisisi nebafumani kuli simela sa masitete sinani buikoneli bobukomokisa.

Litaba ze Ñwi ze fa Intaneti

Lipuzo Zebuziwanga Hañata ka za Lipaki za Jehova

Mufumane likalabo zenongile kwa lipuzo zebabuzanga hahulu batu.