Lakisá makambo oyo ezali na kati

Yesu

Yesu azali nani?

Yesu azalaki kaka moto moko malamu?

Mpo na nini Yesu moto ya Nazarete atiká nsango koleka bato nyonso.

Yesu azali Nzambe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso?

Yesu alobaki nini mpo na esika na ye liboso ya Nzambe?

Mpo na nini Yesu abengami Mwana ya Nzambe?

Soki Nzambe abotaki Yesu te ndenge bato babotaka bana, kasi ndenge nini Yesu azali Mwana ya Nzambe?

Bisakweli oyo elobeli Masiya emonisaki ete Yesu azalaki Masiya?

Bisakweli etali Masiya ekoki kokokisama epai ya bato mingi?

Motɛmɛli ya Kristo ezali nani?

Azali koya to asilá koya?

Liloba ya Nzambe ezali nini?

Ndenge Biblia emonisi yango, maloba wana ezali na ndimbola mingi.

Nani azali Mikaele anzelu-mokonzi?

Ayebani mpe na nkombo mosusu, oyo oyebi yango malamu.

Bomoi ya Yesu awa na mabele

Yesu abotamaki na dati nini?

Talá ntina oyo bato basalaka fɛti ya Noele na mokolo ya 25 Décembre.

Ngɔndɔ Maria​—Biblia elobi nini mpo na ye?

Bato mosusu balobaka ete ngɔndɔ Maria azalaki na lisumu-lisango te ntango abotaki Yesu. Biblia endimaka liteya yango?

”Mibali misato ya bwanya” bazalaki banani? Balandaki “monzoto” ya Beteleme?

Bibengeli mingi oyo bato basalelaka na fɛti ya Noele ezalaka na Biblia te.

Bato ya mayele mpe bandimaka ete Yesu azalaki mpenza moto ya solo?

Talá soki bandimaka to bandimaka te ete Yesu azalaki mpenza moto ya solo.

Makambo oyo Biblia elobi mpo na bomoi ya Yesu ezali solo?

Talá makambo oyo ezali na Baevanzile mpe na maniskri ya kala mpenza.

Yesu azalaki ndenge nini?

Biblia esalisi biso tóyeba mwa moke ndenge oyo Yesu azalaki komonana na miso.

Yesu abalaki? Azalaki na bandeko?

Biblia elobi polele te soki Yesu abalaki to azalaki monzemba; ndenge nini tokoki koyeba soki abalaki to te?

Masolo oyo elobeli Yesu ekomamaki ntango nini?

Banda Yesu akufaki tii bakomaki Baevanzile elekaki ntango boni?

Liwa mpe lisekwa ya Yesu

Mpo na nini Yesu akufaki?

Bato mingi bayebi mateya oyo ete Yesu akufaki mpo tókoka kozala na bomoi. Kasi ndenge nini liwa na ye ememeli biso matomba?

Yesu akufaki nde na ekulusu?

Bato mingi bamonaka ete ekulusu ezali elembo ya bokristo. Tosengeli kosalela yango na losambo?

Elamba ya kozipa oyo ezalaka na Turin ezali elamba oyo bakundaki na yango Yesu?

Makambo misato ya ntina oyo etali elamba yango epesi eyano.

Yesu asekwaki na nzoto ya elimo to ya mosuni?

Biblia elobi ete Yesu “azongisamaki na bomoi na elimo”; kasi ndenge nini bayekoli na ye bamonaki ye mpe basimbaki ye nsima ya lisekwa na ye?

Mokumba ya Yesu na mokano ya Nzambe

Ndenge nini Yesu abikisi biso?

Mpo na nini tozali na mposa Yesu alobela biso? Lobiko esuki kaka na kondimela ya Yesu?

Esengeli kaka kondimela Yesu mpo na kobika?

Biblia elobi ete bikelamu mosusu bandimaka ete Yesu azali, kasi bakobika te. Mpo na nini?

Ndenge nini mbeka ya Yesu ezali ‘lisiko mpo na bato mingi’?

Ndenge nini lisiko elongolaka bato na lisumu?

Mpo na nini kobondela na nkombo ya Yesu?

Talá ntina oyo kobondela na nkombo ya Yesu ekumisaka Nzambe, mpe ndenge emonisaka limemya epai ya Yesu.

Koya ya Kristo elimboli nini?

Bato bakomona ye ntango akoya?