Lakisá makambo oyo ezali na kati

Ndenge nini Yesu abikisi biso?

Ndenge nini Yesu abikisi biso?

Eyano ya Biblia

 Yesu abikisaki bato ya sembo ndenge apesaki bomoi na ye lokola mbeka mpo na kosikola bango. (Matai 20:28) Yango wana Biblia ebengi Yesu “Mobikisi ya mokili.” (1 Yoane 4:14) Elobi mpe ete: “Lobiko ezali na moto mosusu te, mpo nkombo mosusu ezali te na nse ya lola, oyo epesami na kati ya bato, oyo tosengeli kobika na nzela na yango.”​—Misala 4:12.

 Yesu ‘akufelaki moto nyonso’ oyo azali komonisa kondima epai na ye. (Baebre 2:9; Yoane 3:16) Na nsima, “Nzambe alamwisaki ye uta na bakufi,” mpe Yesu azongaki na likoló lokola ekelamu ya elimo. (Misala 3:15) Kuna, Yesu azali na likoki ya “kobikisa mpenza bato oyo bazali kopusana epai ya Nzambe na nzela na ye, mpo azali ntango nyonso na bomoi mpo na kolobela bango.”​—Baebre 7:25.

Mpo na nini tozali na mposa Yesu alobela biso?

 Biso nyonso tozali bato ya masumu. (Baroma 3:23) Lisumu ekabolaka biso na Nzambe mpe ememaka na liwa. (Baroma 6:23) Kasi Yesu azali lokola “molobeli” ya baoyo bazali komonisa kondima na mbeka na ye ya lisiko. (1 Yoane 2:1) Alobelaka bango, asɛngaka Nzambe ayoka mabondeli na bango mpe alimbisa masumu na bango na nzela ya liwa na ye lokola mbeka. (Matai 1:21; Baroma 8:34) Nzambe ayanolaka na bosɛnga ya Yesu mpo eyokani na mokano na ye. Nzambe atindaki Yesu na mokili “mpo mokili ebika na nzela na ye.”​—Yoane 3:17.

Lobiko esuki kaka na kondimela ya Yesu?

 Te. Atako tosengeli kondimela Yesu mpo tózwa lobiko, esuki kaka wana te. (Misala 16:30, 31) Biblia elobi: “Se ndenge nzoto oyo ezali na elimo te ekufi, ndenge moko mpe kondima oyo ezali na misala te ekufi.” (Yakobo 2:26) Mpo tózwa lobiko, tosengeli:

  •   Koyekola makambo etali Yesu mpe Tata na ye Yehova.​—Yoane 17:3.

  •   Kondimela bango.​—Yoane 12:44; 14:1.

  •   Kotosa mibeko na bango mpo na komonisa kondima yango. (Luka 6:46; 1 Yoane 2:17) Yesu ateyaki ete moto nyonso te oyo abengaka ye “Nkolo” akozwa lobiko, kasi kaka moto oyo “azali kosala mokano ya Tata na [ye] oyo azali na likoló.”​—Matai 7:21.

  •   Kokoba komonisa kondima ata na minyoko. Yesu amonisaki yango polele ntango alobaki: “Moto oyo akoyika mpiko tii na nsuka ye nde akobika.”​—Matai 24:13.